MEDIX, God. 19 Br. 106 - Suplement
«   »

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju

Sadržaj

Psihijatrija

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja
 
Sažetak