MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Recenzija  •  Medicinska biokemija HR ENG

Elizabeta Topić, Dragan Primorac, Stipan Janković, Mario Štefanović i sur.:
"Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi"

Elizabeta Topić


Izdavač:  Medicinska naklada, Zagreb 
Godina izdanja: 2018.
Format: 21 x 27 cm; uvez:  tvrdi
Opseg: 826 stranica, 44 poglavlja

 2., dopunjeno i izmijenjeno izdanje

 

Tiskanje drugog, izmijenjenog i dopunjenog izdanja sveučilišnog udžbenika „Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi“ uvjerljiv je dokaz kvalitete prvog izdanja udžbenika, kao i potrebe studenata biomedicine i zdravstva na sve tri razine sveučilišnog obrazovanja za takvom vrstom nastavnog štiva.

Brzi razvoj analitičke i informatičke tehnologije te usvajanje novih disciplina u laboratorijskoj medicini, značajno je promijenio ulogu stručnjaka u medicinskolaboratorijskoj dijagnostici. Za ispravnu interpretaciju nekog nalaza, uz nužno poznavanje granica mogućnosti svake pojedine metode ili tehnike, postalo je prijeko potrebno istovremeno dobro poznavanje patofizioloških zbivanja u organizmu te njihovu refleksiju na kliničku simptomatologiju najrazličitijih patoloških stanja. Međusobno razumijevanje stručnjaka medicinske biokemije i laboratorijske medicine, liječnika, računalnih znanstvenika od velike je važnosti jer samo sinergijom tih stručnjaka laboratorijski automati i njihova računala mogu dosegnuti svoj puni potencijal, što u konačnici rezultira i optimalnom skrbi za bolesnika.

Zahvaljujući napretku prirodnih znanosti i medicine općenito, te razvoju računalne tehnologije, područje medicinske biokemije i laboratorijske medicine značajno je prošireno. Uz već postojeća područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, farmakološke analitike i toksikologije, sve više se razvija laboratorijska imunologija, a u posljednjih desetak godina i najnovije područje medicinske biokemije – molekularna dijagnostika – koja zahvaća sve medicinske discipline. Rezultat toga je da medicinskobiokemijski laboratoriji pružaju mnoštvo pretraga, za koje je potrebno sveobuhvatno poznavanje medicine, ali i medicinske biokemije. Sve navedeno je i razlog gotovo trostrukog povećanja sadržaja drugog izdanja udžbenika. Naime, prvo izdanje udžbenika prije desetak godina imalo je 441 stranicu i 30 poglavlja, dok drugo ima 826 stranica i 41 poglavlja. Isto je i s autorima poglavlja, ekspertima u svom području rada. U prvom izdanju bilo ih je 30, a u drugom čak 75, sa svih medicinskih fakulteta i najvažnijih kliničkih nastavnih baza u Hrvatskoj. Zato se može reći da je posrijedi gotovo enciklopedijsko izdanje, kakvo dosad nije viđeno na ovim prostorima.

Svojim sadržajem novi je udžbenik premašio potrebe sveučilišne preddiplomske i diplomske nastave, pa se pojedini njegovi dijelovi mogu učinkovito rabiti i za poslijediplomsku nastavu različitih predmeta u biomedicini i zdravstvu, sukladno kurikulumu predmeta i mišljenju predmetnog nastavnika. Posebno značajnim držimo to što je knjiga prva te vrste koja čitatelja temeljito uvodi u novi koncept personalizirane, medicine, to jest medicine u kojoj je temelj zdravstvena skrb prema osobnoj potrebi bolesnika.

Tekst udžbenika podijeljen je u tri dijela: Opći dio, Specijalni dio te Izdvojena poglavlja. Sukladno ubrzanom tehnološkom razvoju i sve većim potrebama kliničke medicine i srodnih struka, neka poglavlja su proširena najsvježijim podacima, a dodano je i više potpuno novih poglavlja. Sva se poglavlja nalaze unutar područja određene medicinske patologije, a svako je popraćeno recentnim literaturnim podacima. Sva poglavlja iznjedrila je klinička praksa, temeljena na najnovijim spoznajama medicinske i biokemijske struke, kao i razvoj novih metoda operativne i „konzervativne“ medicine u posljednjih desetak godina. Dodatak udžbeniku je poglavlje Izvještavanje o rezultatima medicinskobiokemijskih pretraga, koje sadrži Referentne intervale i preporučene vrijednosti u općoj medicinskoj biokemiji s tri potpoglavlja: Laboratorijska hematologija, Laboratorijska koagulacija i Klinička biokemija. Važno je napomenuti da su u istom poglavlju prikazane i Kritične vrijednosti laboratorijskih nalaza. Drugo potpoglavlje odnosi se referentne intervale, preporučene vrijednosti, terapijska područja i toksične koncentracije u specijalnim područjima medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

U knjizi je korišten klinički pristup različitim patološkim stanjima temeljen na analitičkim rezultatima raznovrsnih dijagnostičkih metoda sofisticirane medicinskolaboratorijske dijagnostike. To je postignuto radom renomiranih autora s velikim kliničkim iskustvom, objedinjeno pod uredništvom četvero iskusnih urednika, koji su uredili i prvo izdanje udžbenika. Urednici su odabirom poglavlja i sadržaja postigli interdisciplinarni pristup bolesniku, koji predstavlja bit vertikalne integracije nastave na studiju medicine, medicinske biokemije i drugih srodnih studija. Time su osigurali suvremenost i zanimljivost te kliničku promjenjivost i dinamičnost nastavnog štiva.

Studenti, medicinari, biokemičari i ostali kojima su namijenjeni tekstovi udžbenika u njemu će naći podatke o brojnim patološkim stanjima koja ih očekuju u kliničkoj praksi, prezentiranim na sustavan i edukativan način, a zahvaljujući ilustracijama visoke kvalitete djelo je vrijedan priručnik svim korisnicima u kliničkoj praksi i nakon završetka studija. Primjena najnovijih standarda rada pri dijagnostici i praćenju različitih bolesti uz primjenu odgovarajućih metoda terapije, dovest će do bržeg otkrivanja i učinkovitijeg liječenja različitih patoloških stanja, a time i poboljšanja sveukupne skrbi za bolesnika.