Matične stanice oralnih tkiva i njihova potencijalna primjena u regenerativnoj medicini

Autor: Lovro Vuger, Ivan Alajbeg, Ivan Alić, Ana Andabak-Rogulj, Dinko Mitrečić
Sažetak:

Oralna sluznica izvor je matičnih stanica koje potječu iz neuralnoga grebena (hOMSC). Zbog svojega podrijetla, one su multipotentne. Njihovo je prikupljanje jednostavno i njime se oralna tkiva ne oštećuju nepovratno. S obzirom na to da je moguća njihova diferencijacija prema neuroektodermalnoj lozi, potencijalnu kliničku primjenu hOMSC ima i u drugim područjima medicine (npr. u kardiologiji i oftalmologiji). Istraživanje hOMSC-a neuroloških bolesti i oštećenja na životinjskim modelima, pokazalo je njihovu potencijalnu ulogu u liječenju bolesti za koje današnja medicina nema odgovora. Zato smo započeli istraživanje hOMSC-a i mogućnosti njihove primjene u modelu mišjega ishemijskoga moždanoga udara. Nakon uspješne izolacije hOMSC-a i nakon njihove diferencijacije u neuroektodermalnome i mezodermalnomu smjeru, utvrđeno je da je moguće proizvesti kokulture živčanih matičnih stanica miša i hOMSC-a, što je pokazatelj da te stanice mogu obitavati i u okolišu ozlijeđenoga mišjega mozga.

Ključne riječi:
diferencijacija; matične stanice neuralnog grebena; mišje neuralne matične stanice; neuroektoderm; oralna sluznica

OGLAS