MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Maligni limfomi u djeceMalignant lymphomas in children

Josip Konja, Ljubica Rajić, Ranka Femenić, Ernest Bilić, Blanka Glavaš, Mirna Aničić

Posljednjih desetak godina došlo je do velikog napretka u liječenju malignih limfoma u djece. Uvođenjem novih metoda liječenja (nove kombinacije citostatika, zračenja, kirurškog zahvata, monoklonskih protutijela te transplantacije stanica koštane srži) u djece s malignim limfomima može se postići visok postotak dugotrajnih remisija te izlječenja (od 75 do 98%). Dijagnostičkim postupkom važno je utvrditi tip limfoma, proširenost bolesti, prognostičke čimbenike i mogući komorbiditet. Glavni cilj liječenja je postići remisiju i izlječenje sa što manje mogućih ranih i kasnih komplikacija. Kod agresivnih i rezistentnih oblika Non-Hodgkinovih limfoma (NHL) bolesnike se liječi intenzivnijim protokolima, uključujući i radioterapiju, transplantaciju perifernih matičnih stanica i primjenu monoklonskih protutijela. Istražuje se primjena monoklonskih protutijela u uvodnoj fazi liječenja bolesnika s B-NHL-om te njihova primjena kod prognostički loših tipova B-NHL-a. 

Ključne riječi:
djeca; liječenje; maligni limfomi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

In the last ten years, great progress has been made in diagnosis and treatment of children with malignant lymphomas. Due to new treatment methods (new combinations of cytostatic agents, irradiation, surgery, monoclonal antibodies and bone marrow transplantation), long-term remission and cure are achieved in 75-98% of the cases. The aim of diagnostic evaluation is to determine the type of lymphoma, extent of the disease, prognostic factors and possible comorbidity. The main goal of treatment is remission and cure, with as little early and late complications as possible. Patients with aggressive and resistant forms of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) are treated by intensive protocols, including radiotherapy, peripheral stem cell transplantation and monoclonal antibodies. The use of monoclonal antibodies in the initial treatment of patients with B-NHL is still investigated, as well as their use in patients with B-NHL types with poor prognosis. 

Key words:
child; lymphoma; treatment