MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolestiMacrovascular complications of diabetes mellitus

Jozo Boras, Antonela Ljubičić

Makrovaskularne komplikacije najčešći su uzrok pobola i smrtnosti osoba sa šećernom bolesti i značajno utječu na kvalitetu života i na cijenu liječenja. Aterosklerotske promjene krvnih žila u osoba sa šećernom bolesti teže su nego kod osoba s urednom regulacijom glukoze, difuzno su rasprostranjene, prisutne su na malim krvnim žilama i vrlo su često nepodobne za dilataciju. Klinička slika kardiovaskularnih bolesti zbog prisutne je autonomne neuropatije i nijeme ishemije promijenjena i atipična, što često odgađa pravovremenu dijagnozu i adekvatno liječenje. Multidisciplinarnim pristupom, provođenjem temeljnih mjera liječenja i istovremenim djelovanjem na više čimbenika rizika moguće je prevenirati razvoj dijabetesa, kao i kroničnih komplikacija kod već razvijene šećerne bolesti (primarna prevencija). Kod razvijenih makrovaskularnih komplikacija potrebno je primijeniti odgovarajuće liječenje prema novim smjernicama, bilo da se radi o konzervativnom ili invazivnom liječenju (sekundarna prevencija)

Ključne riječi:
cerebrovaskularne bolesti; dijabetičke neuropatije; koronarna bolest srca; periferne vaskularne bolesti; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Macrovascular complications are the most frequent cause of morbidity and mortality in patients with diabetes mellitus. They have a significant impact on both quality of life and cost of treatment. Atherosclerotic lesions in patients with diabetes mellitus are more severe, diffuse, usually located on small blood vessels and very often not amenable to dilatation. Due to autonomic neuropathy and silent ischaemia, the clinical picture of cardiovascular disease is altered and atypical, which frequently delays the diagnosis and adequate treatment. A multidisciplinary approach implementing basic treatment methods and simultaneously affecting multiple risk factors can prevent the development of diabetes and its chronic complications (primary prevention). Manifest macrovascular complications should be treated according to the most recent guidelines either conservatively or invasively (secondary prevention).

Key words:
cerebrovascular disorders; coronary disease; diabetes mellitus; diabetic neuropathies; peripheral vascular diseases