MEDIX, God. 18 Br. 103  •  Recenzija  •  Radiologija HR ENG

Fučkan, Igor:
"Magnetska rezonancija"

Boris Brkljačić, Igor Čikara

 

Izdavač: TKO ZNA ZNA d.o.o., Zagreb
Godina izdanja: 2012.
Format: 21.5 x 27 cm ; uvez: tvrdi
Opseg: 170 stranica, 574 slike, 9 tablica

 

Magnetska rezonancija neinvazivna je radiološka metoda koja omogućuje multiplanarni prikaz različitih organskih sustava bez izlaganja pacijenta štetnom ionizirajućem zračenju. Područje primjene magnetske rezonancije vrlo je široko i zahtijeva multidisciplinarni pristup. Magnetska rezonancija neizostavna je u algoritmu radioloških dijagnostičkih metoda, a omogućuje kvalitetan prikaz svih organskih sustava s visokom prostornom rezolucijom i pouzdanošću.

Knjiga „Magnetska rezonancija – priprema i planiranje pregleda“ autora Igora Fučkana cjelovito je djelo koje obuhvaća sve praktične aspekte izvođenja pregleda magnetskom rezonancijom. Pritom se autor rukovodi činjenicama temeljenim na dokazima i smjernicama radiološke struke u zemlji i svijetu pa je djelo plod dugogodišnjeg osobnog iskustva u radu na uređajima za magnetsku rezonanciju, kao i aktivnog sudjelovanja na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Knjiga je objavljena na 170 stranica s 574 slike i devet tablica. Svi dijagnostički prikazi učinjeni su na uređaju za magnetsku rezonanciju Magnetom Avanto 1,5 T, smještenom na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.

Građa u knjizi podijeljena je na sedam osnovnih tematskih cjelina:
1. Uvod i povijesni razvoj;
2. MR uređaj;
3. Kvaliteta prikaza;
4. Priprema pacijenta;
5. Planiranje pregleda;
6. Angiografija magnetskom rezonancijom i
7. Spektroskopija magnetskom rezonancijom.

Nazivlja, jedinice s tehničkim normama i mjeriteljskim propisima usklađene su s važećom regulativom u Hrvatskoj. Radi lakšeg snalaženja u mnoštvu stručnih izraza, u posebnom prilogu navedeni su i akronimi parametara pulsnih sekvenci te akronimi pulsnih sekvenci koje koriste pojedini proizvođači MR uređaja.

U poglavlju „Kvaliteta prikaza“ posebno su raščlanjene karakteristike tkiva, dan je kratak opis najčešće korištenih pulsnih sekvenci, najčešći artefakti te načini njihove kompenzacije . Poglavlje „Priprema pacijenta“ obuhvaća apsolutne i relativne kontraindikacije, kao i sve moguće popratne pojave prilikom pregleda magnetskom rezonancijom. U poglavlju „Planiranje pregleda“ autor je posebnu pozornost posvetio pravilnom odabiru prostornih ravnina snimanja te preporučenom odabiru pulsnih sekvenci s obzirom na uputnu dijagnozu kod svakoga organskog sustava posebno.
Knjiga je pisana stručnim, a opet svima razumljivim jezikom te je obuhvatila sve bitne elemente čije je poznavanje preduvjet za rad na uređaju. Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima radiološke tehnologije i inženjerima medicinske radiologije, no kvalitetom i opsegom prelazi okvire radiološke tehnologije te može biti korisna i liječnicima, u prvom redu radiolozima. Djelo je korisno i svima koji su na bilo koji način povezani s radom na području MR dijagnostike.

Knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada i izvrsnog poznavanja uređaja za magnetsku rezonanciju te produkt velikog iskustva i interesa autora za navedenu tematiku. Igor Fučkan autor je i nekoliko vrsnih članaka u stručnim publikacijama iz raznih područja radiologije, a posebno članaka o magnetskoj rezonanciji.
Autor i izdavač objavom knjige nastojali su potaknuti dodatno zanimanje svih djelatnika uključenih u rad s uređajima za magnetsku rezonanciju, a povratne informacije trebale bi potvrditi kvalitetu knjige o toj relativno mladoj grani medicinske radiologije.

Objavljeno djelo, s obzirom na nedostatak stručne literature iz područja magnetske rezonancije na hrvatskom jeziku, jedno je od rijetkih koje se bavi planiranjem pregleda i tehnikom MR prikaza, a autor je jedan od malobrojnih u svojoj struci koji je bio voljan uložiti veliki napor kako bi olakšao i standardizirao rad na uređajima magnetske rezonancije.

Knjiga „Magnetska rezonancija – priprema i planiranje pregleda“ izuzetak je i posebnost u našoj medicinskoj literaturi i zaslužuje pozornost svih uključenih u dijagnostiku magnetskom rezonancijom, a i svih zainteresiranih kliničara, studenata medicine i posebno studenata radiološke tehnologije.
Predstavljanje knjige održano je 17. listopada 2012. u prostorijama Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu u nazočnosti autora, recenzenata, nakladnika i brojnih uzvanika. Sve informacije o knjizi dostupne su na: www.tkoznazna.hr