MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Liposomi u korektivnoj dermatologijiLiposomes in corrective dermatology

Željka Vanić

Liposomi su biokompatibilne fosfolipidne nanovezikule koje omogućuju poboljšanu dermalnu dostavu različitih djelatnih (aktivnih) tvari. Prednosti dermalne primjene liposoma ogledaju se kroz povećanu hidrataciju kože, bolje odlaganje aktivnih tvari u niže slojeve epidermisa, mogućnosti uklapanja hidrofilnih, lipofilnih i amfipatskih tvari, biorazgradivosti, biokompatibilnosti, netoksičnosti, neimunogenosti te kontroliranom/produljenom oslobađanju uklopljene tvari u kožu. Fizičko-kemijska svojstva liposoma poput veličine, naboja na površini, membranska elastičnost te uspješnost uklapanja aktivne tvari, značajno doprinose učinkovitosti dostave uklopljenog sadržaja u kožu. Razvijeni su i istraživani različiti tipovi fosfolipidnih vezikula: konvencionalni i deformabilni liposomi, etosomi i propilenglikol liposomi. Brojne kliničke studije ukazuje na nadmoćnost liposomskih u odnosu na konvencionalne pripravke.

Ključne riječi:
liposomi; koža; nanokozmeceutici; penetracija; topikalna primjena

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

Liposomes are biocompatible phospholipid nanovesicles used for improved dermal delivery of active substances. The advantages of dermal application of liposomes include: increased skin hydration, enhanced delivery of active substances in the lower layers of the epidermis, encapsulation of of hydrophilic, lipophilic and amphipathic substances, biodegradability, biocompatibility, non-toxicity, nonimmunogenicity and controlled/sustained release of encapsulated substances. The physicochemical properties of liposomes, such as size, surface charge, membrane elasticity and ability of integrating active substances, significantly contribute to the efficacy of delivering encapsulated content into the skin. Different types of phospholipid vesicles have been developed and investigated including conventional and deformable liposomes, ethosomes and propylene glycol liposomes. Numerous clinical studies prove the superiority of liposomes in comparison to conventional formulations. 

Key words:
liposomes; nanocosmeceuticals; penetration; skin; topical delivery