MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Stručni članak  •  Pulmologija HR ENG

Liofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV (Broncho-Vaxom) u prevenciji i liječenju respiratornih infekcijaOM 85-BV (Broncho-Vaxom) bacterial lysate in prevention and treatment of respiratory infections

Neven Tudorić, Sanja Popović Grle, Ivan Gudelj

U liječenju rekurentnih akutnih infekcija dišnog sustava (ARI), kao i težih egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), koriste se različite terapijske mjere pri čemu je racionalan odabir antibiotika osobito važan. Učestala primjena antibiotika u ovih bolesnika može uzrokovati rezistenciju bakterija na jedan ili više antibiotika što uz neadekvatan imunološki odgovor može pogodovati reinfekciji, odnosno ponavljajućim egzacerbacijama. Zbog toga u ovih bolesnika valja razmotriti mogućnost primjene imunostimulatora, poput pročišćenog bakterijskog lizata OM 85-BV (Broncho- Vaxom). U kontekstu rezultata dosadašnjih kliničkih ispitivanja i činjenice da je svaka terapijska mjera koja smanjuje broj, trajanje i težinu rekurentnog ARI-a dobrodošla, može se zaključiti da je OM 85-BV (Broncho-Vaxom) korisna terapijska opcija. To osobito vrijedi za mlađe bolesnike s rekurentnim ARI-em te za bolesnike s čestim bakterijskim egzacerbacijama KOPB-a. 

Ključne riječi:
bakterijski lizat; imunizacija; infekcije dišnog sustava; kronična opstruktivna plućna bolest; pogoršanje bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

There are different therapeutic options for the treatment of recurrent acute respiratory infections (ARI) and more severe exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), with a rational choice of antibiotic being especially important. A frequent use of antibiotics in patients with ARI or COPD may lead to the development of bacterial resistance to one or more antibiotics and, in combination with inadequate immunological response, contribute to frequent reinfections and repeated exacerbations. Therefore, the use of immunostimulators, such as OM 85-BV (Broncho-Vaxom) bacterial lysate, should be taken into consideration in the treatment of these patients. In the context of previous clinical research and due to the fact that any therapeutic measure that reduces the number, duration and severity of recurrent ARI is welcome, OM 85-BV (Broncho-Vaxom) represents a useful therapeutic option, especially in younger patients with recurrent ARIs and patients with frequent bacterial exacerbations of COPD. 

Key words:
bacterial lysate; disease progression; immunization; pulmonary disease, chronic obstructive; respiratory tract infections