MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti – farmakoekonomski aspekti i smjerniceMedicines for Alzheimer’s disease treatment: pharmacoeconomic aspects and guidelines

Dinko Vitezić, Ninoslav Mimica

Alzheimerova bolest (AB) najčešći je uzrok demencije u svijetu i značajan javnozdravstveni problem ovoga stoljeća. Ukupni društveni troškovi demencije za cijeli svijet procijenjeni su na 422 milijardi USD-a (2009. godina). Brojne studije pokazuju da uporaba specifičnih antidementiva dovodi do usporavanja napredovanja AB-a, odgode institucionalizacije i opterećenja skrbnika. Navedeno ima izravno značenje u ukupnim troškovima liječenja tih bolesnika. U Hrvatskoj je za uvrštenje na pozitivnu listu lijekova putem nacionalnog osiguravatelja bitno ocijeniti farmakoekonomske aspekte uvođenja antidementiva u skladu s predloženim smjernicama o primjeni ove skupine lijekova. Definirane smjernice o primjeni lijekova s farmakoekonomskim procjenama služe kao podloga te opravdavaju buduću uporabu najčešće primjenjivanih antidementiva (inhibitori acetilkolinesteraze) s kliničkoga, ali i farmakoekonomskog aspekta, a što će biti korisno ne samo za bolesnike, već i za njihove skrbnike te društvo u cjelini. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest, demencija; medikamentozna terapija; troškovi liječenja; standard skrbi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Alzheimer disease (AD) is the most common cause of dementia in the world and a prominent public-health problem of this century. The total societal costs of dementia in the world are estimated to amount to US$422 billion (2009). Numerous studies indicate that the use of specific anti-dementia drugs slows the progression of AD, delays institutionalisation and reduces caregiver burden. These facts are important for calculating total direct costs of treating AD patients. In Croatia, it is important to assess pharmacoeconomic aspects in accordance with proposed guidelines in order to include anti-dementia drugs into National Insurance Positive Drug List (PDL). The defined guidelines and pharmacoeconomic evaluation serve as a basis for justified future use of anti-dementia drugs (acetylcholinesteraze inhibitors) from the clinical and pharmacoeconomic point of view. To meet these aspects will benefit not only patients, but also their caregivers and society as a whole. 

Key words:
Alzheimer disease; dementia; drug therapy; health care costs; standard of care