MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Lijekovi koji se primjenjuju s ultraljubičastim ili vidljivim zračenjemPhototherapeutic and photosensitive agents

Krešimir Kostović, Zrinjka Paštar

Lokalna primjena fotoaktivnih tvari iz biljaka pri izlaganju Sunčevu svjetlu učinkovita je u terapiji različitih kožnih bolesti. Zbog toga je u posljednja dva stoljeća potaknut razvoj novih i učinkovitih metoda liječenja kožnih bolesti temeljenih na tom principu. Vodeće fototerapijske metode danas su fotokemoterapija (PUVA) i fotodinamička terapija (PDT). Prva metoda koristi se fotosensibilizatorom i UVA-zračenjem (ultraljubičasto zračenje valne duljine 320–400 nm), a glavna indikacija za primjenu je liječenje težih oblika psorijaze i atopijskog dermatitisa. Fotodinamička terapija podrazumijeva fotokemijske reakcije nastale međudjelovanjem fotosenzibilizirajuće tvari, vidljivog svjetla i kisika u bolesnom tkivu. Cilj joj je selektivna destrukcija premalignih i zloćudnih stanica, s očuvanjem okolnih normalnih stanica. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti fotosenzitivnosti na lijekove, koja se očituje kao fototoksična, fotoalergijska, lihenoidna reakcija, subakutni kutani lupus erythematosus i profirija, a mogu je uzrokovati brojni lijekovi primjenjivani u svakodnevnoj praksi. 

Ključne riječi:
fotokemoterapija; fotoalergija; fototoksičnost; ultraljubičasta svjetlost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Topical photoactive drugs of plant origin administered in combination with sun exposure may be effective treatment for different skin disorders. The most important phototherapeutic methods are photochemotherapy (PUVA) and photodynamic therapy (PDT). PUVA includes the use of a photosensitising agent in combination with UVA light (ultraviolet light with a wavelength between 320 and 400 nm). It is indicated in the treatment of severe forms of psoriasis and atopic dermatitis. PTD involves the use of photochemical reactions mediated by interactions between photosensitizing agent, visible light and oxygen in the affected tissue. It selectively destroys premalignant and malignant cells and preserves the healthy tissue. Special attention should be given to drug-induced photosensitivity, whose manifestations include phototoxic, photoallergic or lichenoid reactions, subacute cutaneous lupus erythematosus or porphiria. Drug-induced photosensitivity may be caused by many different drugs used in everyday practice. 

Key words:
dermatitis, photoallergic; dermatitis, phototoxic; photochemotherapy; ultraviolet rays