MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Podlistak  •  Nefrologija HR ENG

Lijekovi i bubreg

Dragan Ljutić, Dijana Borić Škaro

U izboru odabranih poglavlja iz dvojezičnog udžbenika „Farmakoterapija u gerijatriji/Geriatric pharmacotherapy“ prof. dr. sc. Zijada Durakovića i suradnika, druge u nizu knjiga „medixove medicinske biblioteke“, donosimo cjelokupan sadržaj poglavlja „Lijekovi i bubreg“. bolesnici starije dobi, kao i bolesnici s oštećenom bubrežnom funkcijom neovisno o dobi, te bolesnici u kojih se provodi bubrežno nadomjesno liječenje, često uzimaju veći broj lijekova različita mehanizma djelovanja, što povećava mogućnost njihovih interakcija. S druge strane, oštećenje bubrežne funkcije dovodi do zadržavanja niza aktivnih metabolita u tijelu (uz mogućnost razvoja nuspojava), kao i do nastanka nuspojava lijekova koji se tek malo izlučuju bubrežnim putem. jedna od bitnih pretpostavki racionalne farmakoterapije, a ponajprije se to odnosi na prilagodbu veličine doze odnosno intervala doziranja, u zatajivanju bubrega jest poznavanje kinetike primijenjenoga lijeka, kao i poznavanje mogućeg utjecaja bubrežnog zatajenja na farmakokinetičke pokazatelje. Stoga pri propisivanju lijeka bolesniku koji boluje od zatajivanja bubrežne funkcije treba voditi računa o razini serumskoga kreatinina, dobi, spolu, nutritivnom stanju, udjelu vode i masnog tkiva u organizmu, te razmotriti vezanje djelatne tvari uz proteine plazme, vezanje uz tkiva, bioraspoloživost, prividni volumen raspodjele, biološko poluvrijeme kao i stopu izlučivanja.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99