MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Liječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravljaThe role of family physician in mental health care system

Miro Hanževački

Definicija mentalnoga zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, ističući ono što zdravlje jest, upućuje na područje kojim bi se trebali baviti zdravstveni i drugi djelatnici u njegovoj promociji. Obiteljski liječnici, pristupajući pacijentu na sebi svojstven bio-psiho-socijalni način, naviknuti su na potrebu kontinuirane komunikacije s pacijentom u svrhu usvajanja poželjnih načina ponašanja kod pacijenata. Na taj su im način dostupni elementi mentalnoga zdravlja pacijenata te su u situaciji da mogu u znatnoj mjeri pomagati u njegovu promicanju. Potrebno je stoga definirati način edukacije i ulogu liječnika obiteljske medicine da bi u suradnji s drugima profesionalcima sudjelovali u oblikovanju učinkovitoga sustava očuvanja mentalnoga zdravlja.

Ključne riječi:
definicija mentalnoga zdravlja; kompetencije; uloga liječnika obiteljske medicine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

The definition of mental health of the WHO, emphasizing what health is, points to an area that should be addressed by health and other professionals in its promotion. Family physicians, approaching the patient in their own bio-psycho-social way, are accustomed to the need for continuous communication with the patient, in order to adopt desirable behaviour in patients. In this way, elements of patients' mental health are available to them and they are in a situation where they can significantly help in its promotion. It is therefore necessary to define the method of education and the role of family physicians in order to participate in collaboration with other professionals in shaping an effective system of mental health.

Key words:
mental health definition; competencies; role of family physician