MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Liječenje upalnih bolesti crijeva konvencionalnom terapijomConventional therapy in inflammatory bowel diseases

Brankica Mijandrušić Sinčić, Damir Bonacin

U liječenju upalnih bolesti crijeva primjenjuje se tzv. konvencionalno liječenje koje uključuje derivate 5-aminosalicilne kiseline (5-ASA), kortikosteroide (KS), imunosupresive (IS) i antibiotike. Unazad dvadesetak godina dostupna je tzv. biološka terapija čiji je princip blokada proupalnih citokina i integrina. Cilj je liječenja uklanjanje simptoma i mukozno cijeljenje, jer se na taj način preveniraju komplikacije (hospitalizacije i kirurške resekcije) te potencijalno mijenja tijek bolesti. U većine se bolesnika bolest može dobro kontrolirati konvencionalnom terapijom. Pri tome je potrebno poznavati indikacije za konvencionalno liječenje i njegove potencijalne nuspojave.

Ključne riječi:
konvencionalna terapija; nuspojave terapije; upalne bolesti crijeva

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

In the treatment of inflammatory bowel diseases (IBD), so called conventional therapy is used, including aminosalicylates, corticosteroids, immunosuppressive agents and antibiotics. Twenty years ago, the so-called „biological therapy“ is introduced, including anti-cytokine and anti-integrin drugs. The goal of IBD treatment is the absence of symptoms and achieving mucosal healing thus preventing complications (hospitalization and surgery) and potentially changing the course of the illness. In most patients the disease can be well controlled with the conventional therapy. It is necessary to master the indications for the conventional treatment and its potential side effects.

Key words:
adverse events; conventional therapy; inflammatory bowel disease