MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Liječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj mediciniTreatment of sexual disorders in primary health care

Hrvoje Tiljak, Mladenka Vrcić-Keglević, Goranka Petriček

Interes za probleme seksualnog zdravlja uvećala je spoznaja da je učestalost te vrste problema daleko veća no što se pretpostavljalo, zapažanje da se bolesne osobe teško odlučuju otvoreno progovoriti o svojim seksualnim tegobama kao i napredak na planu liječenja seksualnih tegoba. Temeljna podjela seksualnih problema oslonjena je na tijek seksualnog akta i dijeli probleme na one uzrokovane seksualnom željom/motivacijom, na probleme uzbuđenja i probleme orgazma. Podjela usmjerena na partnere dijeli probleme na one osobne prirode (mogu biti tjelesni i psihički), probleme veza (kontakta i komunikacije), te na probleme proizašle iz pritiska okoline. U dijagnostici seksualnih problema postoje specifičnosti koje su usmjerene na pitanja spolnog identiteta i uloge, hormonalnog funkcioniranja pacijenta, seksualnog iskustava pacijenta, seksualnih navika i znakova zlostavljanja. Paleta terapijskih intervencija u rješavanju seksualnih problema uključuje kirurške, psihološke, medikamentozne i ostale intervencije. Napredak u liječenju erekcijske disfunkcije u muškaraca na medikamentoznom planu privlači posebnu pozornost. U primjeni modernih lijekova za liječenje erekcijske disfunkcije potrebna je dobra upućenost stručnjaka kako bi adekvatno indicirali upotrebu tih lijekova i adekvatno savjetovali pacijente kako lijekove koristiti. Rekreativna upotreba te vrste lijekova nije poželjna niti među ženama niti među muškarcima. 

Ključne riječi:
dijagnoza; erektilna disfunkcija; fiziološki poremećaj seksualne funkcije; inhibitori fosfodiesteraze tip 5; liječnik obiteljske medicine; psihološki poremećaj seksualne funkcije; terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Interest in human sexuality problems has been increased not only due to the observation that sexual problems are more frequent than expected and that patients are reluctant to speak about them, but also due to recent advances in the treatment of sexual dysfunctions. The basic classification of sexual problems is divided according to the phases of sexual contact into problems with sexual desire or motivation, problems with sexual arousal and problems with orgasm. Classification related to partners discerns between personal problems (physical or mental health), relational problems (communication and emotions) and socially and culturally related problems. Diagnostic evaluation of sexual problems takes into account patient’s sexual identity and sexual role, hormonal status, previous sexual experience, actual sexual preferences, and signs of sexual abuse. The treatment includes surgical, psychological, pharmacological and other types of interventions. Advances in the treatment of erectile dysfunction in men require a special attention. The treatment of erectile dysfunction should be managed by an experienced physician who can prescribe adequate medications and properly educate the patient in how to use them. The so-called “recreational use“ of medications for the treatment of erectile dysfunction is not recommended for either men or women. 

Key words:
diagnosis; erectile dysfunction; physicians, family; phosphodiesterase 5 inhibitors; sexual dysfunction, physiological; sexual dysfunctions, psychological; therapy