Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

Autor: Inga Mandac Smoljanović
Sažetak:

Multipli mijelom (MM) je B stanični limfoproliferativni poremećaj koji karakterizira nekontrolirana proliferacija plazma-stanica u koštanoj srži. To je druga najčešća maligna hematološka bolest, a ubraja se u 1% svih tumora. Multipli mijelom je heterogen i kompleksan poremećaj u čijem liječenju je vrlo važno ciljati ne samo malignu plazma-stanicu, nego i imunološki sustav uz ostale komponente tumorskog mikrookoliša. Iako je veliki iskorak u liječenju MM-a učinjen u zadnjih 15 godina korištenjem inhibitora proteasoma i imunomodulatora, veći dio bolesnika sa relapsno/refraktornim MM-om nije imao odgovarajuće terapijske opcije. Novije generacije antimijelomskih lijekova, a osobito monoklonalnog protutijela daratumumaba, donijele su revoluciju u liječenju MM-a. Zadnjih godina produbljuje se trajanje zadovoljavajućeg terapijskog odgovora uvođenjem monoklonalnih protutijela u kombinaciji s ostalim lijekovima u ranije linije liječenja.

Ključne riječi:
daratumumab; monoklonalna protutijela; multipli mijelom; nuspojave; preživljenje

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS