MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Liječenje hipertenzije u kroničnoj bubrežnoj bolestiTreatment of hypertension in chronic renal disease

Josipa Josipović, Draško Pavlović, Lidija Orlić, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Ivana Vuković Brinar

Interakcija arterijske hipertenzije (AH) i kronične bubrežne bolesti (KBB) dvosmjerna je i kompleksna. Liječenje AH-a najvažnija je mjera za očuvanje bubrežne funkcije i smanjenje srčanožilnih komplikacija u svim stadijima KBB-a. Ciljne vrijednosti arterijskoga tlaka (AT) u bolesnika s KBB-om definirane su na temelju postojanja ili nepostojanja proteinurije. Liječenje AH-a u KBB-u treba biti individualizirano, uzimajući u obzir komorbiditet i podnošenje terapije. Uz nefarmakološke mjere liječenja, poglavito ograničenje unosa soli, često je nužna kombinacija više razreda antihipertenziva od kojih blokatori renin-angiotenzin-aldosteronskoga sustava (RAAS) i diuretici imaju ključnu ulogu u kontroli AT-a. U bolesnika na dijalizi važno je postići optimalnu „suhu“ masu, a pri izboru antihipertenziva u transplantiranih bolesnika potrebno je voditi računa o vremenu koje je prošlo od transplantacije i mogućoj interakciji antihipertenzivnih i imunosupresivnih lijekova.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; diuretici; kronična bubrežna bolest; RAAS-blokatori; ograničenje soli

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

The interaction of arterial hypertension (AH) and chronic kidney disease (CKD) is two-way and complex. Treatment of AH is the most important measure to preserve renal function and reduce cardiovascular complications at all CKD stages. Arterial pressure (AP) target values in patients with CKD are defined based on the presence or absence of proteinuria. Treatment of AH in CKD should be individualized taking into account the comorbidities and the tolerance of the therapy. In addition to non-pharmacological treatment measures, primarily salt intake limitation, it is often necessary to combine multiple classes of antihypertensives, with RAAS blockers and diuretics playing a key role in AP control. In dialysis patients, it is important to achieve optimum „dry“ weight. When choosing an antihypertensive in transplant patients it is necessary to take into account the time elapsed since transplantation and possible interactions with immunosuppressive medications. 

Key words:
arterial hypertension; chronic kidney disease; diuretics; RAAS blockers; salt intake limitation