MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Liječenje hiperglikemije u metaboličkom sindromuTreatment of hyperglycemia in metabolic syndrome

Slaven Kokić

Metabolički sindrom (MS) najveći je generator razvoja kardiovaskularnih bolesti (KVB). Taj „grozd“ bolesti sastavljen od oštećene tolerancije glukoze ili pak izražene šećerne bolesti tipa 2, hipertenzije, androidnog oblika pretilosti i hiperlipidemije (u pravilu niske vrijednosti HDL-kolesterol uz visoke vrijednosti triglicerida) zahtijeva kompleksno i skupo liječenje. Zajednički nazivnik za sve navedene bolesti leži u inzulinskoj rezistenciji i relativnoj hiperinzulinemiji. Zbog toga je i liječenje MS-a kompleksno i skupo. Nužno je prvenstveno promijeniti životne navike što je i najteže postići. Liječenju je potrebno pristupiti sveobuhvatno, tj. treba liječiti sve sastavnice MS-a. Ukoliko se u terapiji izostavi bilo koja sastavnica, velika je vjerojatnost da će bolesnik oboljeti od KVB-a. U liječenju se treba rukovoditi patofiziologijom, te se ne smiju upotrebljavati lijekovi koji iscrpljuju β-stanice gušterače, jer u MS-u već postoji relativna hiperinzulinemija. Liječenje je skupo, jer zahtijeva dva do tri oralna hipoglikemikemijska pripravka, dva do tri antihipertenziva, fibrate, odnosno i statine te antiagregacijsku terapiju. Upravo zbog svega navedenog društvena zajednica se mora usmjeriti prema preventivi i promjeni životnih navika. Edukaciju o zdravoj prehrani i fizičkoj aktivnosti treba započeti od najranije mladosti (dječjih vrtića, škola, medija). Liječnici trebaju otkriti početak oštećene tolerancije glukoze (predijabetes), jer su tada mogućnosti liječenja pa i izlječenja daleko veće. 

Ključne riječi:
inzulinska rezistencija; metabolički sindrom; oštećena tolerancija glukoze; predijabetes

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Metabolic syndrome (MS) is the greatest generator of cardiovascular diseases (CVD). This cluster of diseases includes impaired glucose tolerance or manifest type 2 diabetes mellitus, hypertension, android type of obesity and hyperlipidaemia (low HDL colesterol and high tryglyceride levels, as a rule), requiring complex and expensive treatment. The common denominator of all these diseases is insulin resistance and relative hyperinsulinaemia. This is the reason why the treatment is complex and expensive. The primary goal is to change lifestyle, which is the most difficult to achieve. The treatment should be comprehensive, i.e., address each MS component. If any of the MS components are left out, the patient is very likely to develop CVD. The treatment should be guided by patophysiology and should not include medicines that deplete pancreatic β-cells, because hyperinsulinaemia is already present in MS. The treatment is expensive because it requires 2 to 3 oral antihypertensives, fibrates or statins, and antiaggregatory medicines. For all these reasons, the MS management should focus on prevention and change of lifestyle. Children should be taught about healthy nutrition and physicial activity from the early age (day care, school, media). Doctors should identify glucose intolerance as early as possible, because early diagnosis increases the options of treatment and likelihood of cure. 

Key words:
glucose intolerance; insulin resistance; metabolic syndrome X; prediabetic state