MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Liječenje dislipidemije u bolesnika s arterijskom hipertenzijomTherapy of dyslipidemia in patients with arterial hypertension

Ivan Pećin

Svaki drugi stanovnik u Republici Hrvatskoj umire od kardiovaskularnih bolesti. Glavni čimbenici rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost jesu dislipidemija, arterijska hipertenzija i dijabetes. Ti čimbenici rizika često se grupiraju pa zajedno uz pretilost visceralnoga tipa čine sindrom koji se naziva metaboličkim sindromom. Recentnije spoznaje govore u prilog tomu da postoji uska povezanost između arterijske hipertenzije i dislipidemije, ali i obratno, neovisno o dijabetesu. Klinički to znači da je osobama koje se liječe od arterijske hipertenzije svakako potrebno provjeriti lipidogram, ali vrijedi i obratno. Dislipidemija i arterijska hipertenzija dijele neke zajedničke patofiziološke mehanizme pa se liječenjem jednoga čimbenika modificira i drugi. Optimalni učinak postiže se adekvatnim liječenjem obaju čimbenika rizika. Kamen temeljac liječenja dislipidemije jesu statini koji su učinkoviti uz nuspojave slične placebu. Budući da je arterijskoj hipertenziji često pridružena i kronična bubrežna bolest (KBB), liječenje dislipidemije u tih bolesnika ima također, neka pravila. Dislipidemiju u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću treba liječiti uz adekvatnu modifikaciju doze potentnih statina koji su danas na raspolaganju.

Ključne riječi:
dislipidemija; arterijska hipertenzija, kardiovaskularni rizik, statini, ateroskleroza, čimbenici rizika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Every other resident in the Republic of Croatia dies as a consequence of cardiovascular disease. The main risk factors for cardiovascular disease and mortality are dyslipidemia, arterial hypertension and diabetes. These risk factors are often joined and, together with the obesity of the visceral type, they make a syndrome called metabolic syndrome. Recent insights suggest that there is a close association between arterial hypertension and dyslipidemia, and vice versa, regardless of diabetes. Clinically, it means that in patients treated for arterial hypertension lipidogram should certainly be checked – as well as vice versa. Dyslipidemia and arterial hypertension share some common pathophysiological mechanisms, thus treating one of them also modifies the other one. The optimal effect is achieved by adequate treatment of both risk factors. The cornerstone of the treatment of dyslipidemia are statins, which are effective and their side effects are similar to those of a placebo. Since arterial hypertension is often associated with chronic kidney disease (CKD), treatment of dyslipidemia in these patients also has certain rules. Dyslipidemia in patients with CKD should be treated with adequate dosage modification of potent statins available today. 

Key words:
arterial hypertension; atherosclerosis; cardiovascular risk; dyslipidemia; risk factors; statins