MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina HR ENG

Liječenje boli u palijativnoj mediciniTreatment of pain in palliative medicine

Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj

Bol je najčešći simptom u bolesnika koji trebaju palijativnu skrb pa je olakšanje boli jedan od najvažnijih zadataka kvalitetne palijativne skrbi. Adekvatna kontrola boli u palijativnoj medicini zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje farmakoterapiju, edukaciju bolesnika, podršku u liječenju i kontinuirano praćenje boli. Primarni cilj multidisciplinarnog liječenja boli u palijativnoj medicini jest poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, uz smanjenje učestalosti i intenziteta boli te bolju kvalitetu života bolesnika. Bez obzira na specijalizaciju, u palijativnom timu moraju biti angažirane osobe koje razumiju model „totalne boli“ i čija procjena neće biti ograničena samo na uski specijalistički interes. Optimalno liječenje boli u palijativnoj medicini često je otežano zbog neznanja i brojnih predrasuda, poput onih o liječenju opijatima kao i nedostatnim komunikacijskim vještinama povezanima s liječenjem boli.

Ključne riječi:
analgetici; bol; komunikacija o boli; nefarmakološke metode; patnja; procjena boli; radioterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Pain is the most common symptom in patients requiring palliative care, and pain relief is one of the most important tasks in quality palliative care. Adequate pain control in palliative medicine requires a comprehensive approach that includes medical therapy, patient education, support for the treatment and continuous monitoring of pain. The primary objective of the multidisciplinary treatment of pain in palliative medicine is to improve functional capacity, while reducing the frequency and intensity of pain and achieve a better quality of life. Regardless of specialization, the persons engaged in the palliative team need to have an understanding of the model of “total pain” and whose assessment will not be limited to their specialist interest. In palliative medicine, the optimal treatment for pain is often hindered by lack of knowledge and prejudice, such as when choosing an opioid treatment and the lack of communication skills associated with the treatment of pain.

Key words:
analgesics; communication about pain; non-pharmacological methods; pain assessment; pain, suffering; radiation therapy