English abstract: Click here.

Liječenje astme

Astma je kronična upalna bolest dišnih puteva koju karakterizira reverzibilna bronhoopstrukcija. U liječenju se primjenjuju lijekovi koje se može ubrojiti u dvije osnovne skupine: lijekovi kojima se brzo ublažavaju simptomi bolesti (simptomatski lijekovi) i lijekovi za dugotrajnu kontrolu bolesti (tzv. „kontroleri“). Liječenje astme ovisi o stupnju kontrole bolesti i prikazano je u pet stupnjeva. Što je bolest bolje kontrolirana zahtijevat će liječenje nižim dozama lijekova i manjim brojem lijekova, a ako se radi o nekontroliranoj bolesti, potrebno je povisivati i dodavati terapiju dok se ne postigne kontrola bolesti. Cilj je liječenja astme smanjiti broj simptoma ili ih potpuno ukloniti, održati plućnu funkciju te smanjiti broj egzacerbacija bolesti uz minimalnu dozu lijeka.  

Ključne riječi:
astma; β2-agonisti; bronhoopstrukcija; inhalacijski kortikosteroidi; upala


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 109/110