MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Liječenje astmeAsthma treatment

Ana Hećimović, Tatjana Peroš-Golubičić

Astma je kronična upalna bolest dišnih puteva koju karakterizira reverzibilna bronhoopstrukcija. U liječenju se primjenjuju lijekovi koje se može ubrojiti u dvije osnovne skupine: lijekovi kojima se brzo ublažavaju simptomi bolesti (simptomatski lijekovi) i lijekovi za dugotrajnu kontrolu bolesti (tzv. „kontroleri“). Liječenje astme ovisi o stupnju kontrole bolesti i prikazano je u pet stupnjeva. Što je bolest bolje kontrolirana zahtijevat će liječenje nižim dozama lijekova i manjim brojem lijekova, a ako se radi o nekontroliranoj bolesti, potrebno je povisivati i dodavati terapiju dok se ne postigne kontrola bolesti. Cilj je liječenja astme smanjiti broj simptoma ili ih potpuno ukloniti, održati plućnu funkciju te smanjiti broj egzacerbacija bolesti uz minimalnu dozu lijeka.  

Ključne riječi:
astma; β2-agonisti; bronhoopstrukcija; inhalacijski kortikosteroidi; upala

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that is characterized by reversible bronchoobstruction. Drugs for the treatment of asthma may be divided in two basic groups: drugs that quickly relieve symptoms (relievers) and drugs for long-term disease control (controllers). Asthma treatment depends on the degree of disease control and is shown through the five stages. Diseases that are controlled better will require treatment with lower doses of drugs and less drugs (stepping down treatment). In the case of an uncontrolled disease, treatment should be stepped up until the control of the disease has been achieved. The goal of asthma treatment is to reduce symptoms or remove them completely, maintain pulmonary function and reduce exacerbations with minimal drug doses.

Key words:
asthma; β2-agonists; bronchoobstruction; inflammation; inhaled glucocorticosteroids