Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece

Autor: Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović
Sažetak:

Akutni astmatski napad može se manifestirati kao blaži poremećaj obilježen dobrim i promptnim odgovorom na primjenu bronhodilatatora, no za nekoliko sati može prerasti u medicinsku urgenciju. Stupnjeviti specifični farmakoterapijski pristup obilježen je primjenom inhalacijskog beta-2 agonista kratkog djelovanja (salbutamol) kojemu se pridodaje kortikosteroid oralno (prednizon), obično u trajanju od tri dana, ukoliko simptomi astme perzistiraju nakon inicijalne primjene bronhodilatatora. Djeca koja ne pokažu poboljšanje upućuju se na bolničko liječenje, gdje se beta-2 agonisti kratkog djelovanja mogu koristiti intravenski. Ukoliko je bronhospazam i dalje refrakteran i ne može se postići oksigenacija, liječenje se nastavlja u jedinici intenzivnog liječenja gdje je moguće primijeniti aminofilin u kratkotrajnoj infuziji uz EKG monitoring. Uz specifičnu farmakoterapiju, prije svega treba suzbijati hipoksemiju primjenom kisika i voditi brigu o hidraciji djeteta i kalorijskom unosu

Ključne riječi:
astma, akutni napadaj, dijete

OGLAS