MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji HR ENG

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djeceTreatment for acute asthma episodes in children

Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović

Akutni astmatski napad može se manifestirati kao blaži poremećaj obilježen dobrim i promptnim odgovorom na primjenu bronhodilatatora, no za nekoliko sati može prerasti u medicinsku urgenciju. Stupnjeviti specifični farmakoterapijski pristup obilježen je primjenom inhalacijskog beta-2 agonista kratkog djelovanja (salbutamol) kojemu se pridodaje kortikosteroid oralno (prednizon), obično u trajanju od tri dana, ukoliko simptomi astme perzistiraju nakon inicijalne primjene bronhodilatatora. Djeca koja ne pokažu poboljšanje upućuju se na bolničko liječenje, gdje se beta-2 agonisti kratkog djelovanja mogu koristiti intravenski. Ukoliko je bronhospazam i dalje refrakteran i ne može se postići oksigenacija, liječenje se nastavlja u jedinici intenzivnog liječenja gdje je moguće primijeniti aminofilin u kratkotrajnoj infuziji uz EKG monitoring. Uz specifičnu farmakoterapiju, prije svega treba suzbijati hipoksemiju primjenom kisika i voditi brigu o hidraciji djeteta i kalorijskom unosu

Ključne riječi:
astma, akutni napadaj, dijete

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Acute asthma episode in children can occur as a mild illness that responds promptly to bronchodilators, or it can develop into a real medical emergency over a matter of a few hours. Stepwise specific pharmacotherapeutic approach is characterised by initial administration of inhaled short-acting beta-2 agonist (salbutamol) followed by preferably oral administration of corticosteroid (prednisone) for up to three days if symptoms fail to remit after the initial treatment with brochodilators. Children who have not improved should be referred to hospital where intravenous beta-2 agonist can be an effective adjunct. If bronchospasm is still unresponsive and proper oxygenation can not be maintained children should be transferred to intensive care unit and intravenous aminophylline should be given with ECG monitoring. General treatment measures including appropriate use of oxygen, hidration, and proper caloric intake should be performed together with specific pharmacotherapy

Key words:
asthma, acute episode, child