MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Autorski pregled  •  Obiteljska medicina HR ENG

LDL-kolesterol, trigliceridi i urati u bolesnika s tipom 2 šećerne bolestiLDL cholesterol, triglyceride and urate in patients with type 2 diabetes mellitus

Dunja Šojat, Marko Pirić, Marja Klarić, Zvonimir Popović, Tatjana Bačun

Šećerna bolest kronična je i progresivna bolest koja je danas jedan od najvažnijih javnozdravstvenih problema, a već se dugi niz godina u Hrvatskoj nalazi među deset vodećih uzroka smrti. Ciljevi istraživanja bili su ispitati vrijednosti LDL-kolesterola, triglicerida i urata u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti u ambulantama obiteljske medicine te ispitati postojanje razlike u vrijednostima navedenih parametara između adipoznih i neadipoznih bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti te u bolesnika s manifestnom kardiovaskularnom bolešću i bez manifestne kardiovaskularne bolesti. Istraživanjem je utvrđeno da je samo 12,5% ispitanika postiglo ciljne vrijednosti LDL-kolesterola, dok su vrijednosti triglicerida i urata bile unutar preporučenih vrijednosti. Kardiovaskularne događaje imalo je 24,3% ispitanika, a čak je 39,7% ispitanika adipozno. Osim regulacije glikemije u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2, potrebno je povećavati doze statina do postizanja ciljnih vrijednosti LDL-kolesterola, a u adipoznih bolesnika provesti češće edukacije o tjelesnoj aktivnosti i prehrani te, prema potrebi, u terapiju uključiti i fibrate da bi se smanjio dodatni kardiovaskularni rizik.

Ključne riječi:
LDL-kolesterol; šećerna bolest tipa 2; trigliceridi; urati

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Diabetes mellitus is a chronic and progressive disease. Nowadays it is one of the most important public health problems and for many years it has been among the top ten causes of death in the Republic of Croatia. The objectives of this research were to examine LDL cholesterol, triglyceride and urate levels in type 2 diabetes patients in family medicine offices and to examine whether there is a difference in levels of these parameters between obese patients and patients with normal body weight with type 2 diabetes, as well as between patients with and without manifested cardiovascular diseases. Only 12.5% of participants reached LDL cholesterol target levels, while levels of triglycerides and urates were within recommended limits. 24.3% of participants have experienced cardiovascular events and 39.7% of participants were obese. In addition to regulation of glycaemia in type 2 diabetes patients, statin doses should be increased in order to reach target levels of LDL cholesterol. When it comes to obese patients, trainings on physical activity and diet should be conducted more often and, if necessary, fibrates should be included in therapy to reduce additional cardiovascular risks.

Key words:
LDL cholesterol; type 2 diabetes; triglycerides; urates