MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Laboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoćeLaboratory tests for liver diseases specific to pregnancy

Merica Aralica, Lidija Bilić-Zulle

Trudnoća se odražava na rad cijelog organizma žene, uključujući jetru pa ima utjecaj na vrijednosti biomarkera u tjelesnim tekućinama. Neki od njih koriste se u svrhu probira asimptomatskih trudnica. Takav je primjer ambulantni probir na proteinuriju, urinskim test trakicama u svrhu detekcije preeklampsije čija je alternativa dijagnostički točnije kvantitativno određivanje omjera ukupnih proteina i kreatinina u jednokratnom uzorku urina. Za efikasno korištenje biomarkera potrebno je njihove vrijednosti tumačiti prema referentnim intervalima za odgovarajuću gestacijsku dob ili prema definiranoj graničnoj vrijednosti u specifičnoj populaciji, kao kod određivanja koncentracije ukupnih žučnih kiselina u dijagnostici intrahepatične kolestaze u trudnoći, jer ona upućuje na težinu neželjenih ishoda za trudnicu i fetus.

Ključne riječi:
biomarker; bolesti jetre specifične za trudnoću; proteinurija; referentni intervali

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1

A pregnancy has an influence on the organism, including the liver as well as on biomarkers values in body fluids. Some of them are used for the screening for proteinuria in asymptomatic pregnancies by urine dipstick for preeclampsia detection. An alternative approach with more diagnostic accuracy is a quantitative determination of protein and creatinine ratio in the spot urine. Efficient use of biomarkers requires interpreting their values according to referent intervals for corresponding gestation age or cut-off values. An example is a performance of total bile acid measurement in diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy where the value above certain cut-off level indicates the severity of poor maternal and fetal outcomes.

Key words:
biomarker; liver disease in pregnancy; proteinuria; reference intervals