MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Alergologija i klinička imunologija HR ENG

Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnikaLaboratory diagnosis of allergy and patient safety

Slavica Dodig, Irena Batišta

Za sigurnost bolesnika u području laboratorijske dijagnostike alergija, presudne su sve tri faze laboratorijskoga ciklusa – predanalitička (uzorkovanje, vrijeme uzorkovanja, rukovanje uzorkom), analitička (odabir standardizirane metode, interferencije) i poslijeanalitička faza (referentne vrijednosti, interpretacija nalaza, konzultacije). Najviše pogrešaka učini se u predanalitičkoj (49-74%) i poslijeanalitičkoj (33-66 %) fazi, a najmanje u analitičkoj fazi (7-13%). Veoma kritički moraju se tumačiti nalazi dobiveni nestandardiziranim metodama. Dobro poznavanje predanalitičkih i analitičkih čimbenika preduvjet je za ispravnu kliničku interpretaciju nalaza, odnosno za sigurnost bolesnika. Veliki se napori ulažu u predanalitičku fazu laboratorijske dijagnostike te u suradnju stručnjaka kliničke i laboratorijske medicine. 

Ključne riječi:
alergija i imunologija; imunoglobulin E; laboratorijska dijagnostika; sigurnost bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

For patient safety in laboratory diagnosis of allergy, all three phases of laboratory testing are important, including preanalytical (sampling, time of sampling, sample handling), analytical (selection of standardized method, interferences) and postanalytical phases (reference values, finding intepretation, consultations). Most errors are made in preanalytical (49–74%) and postanalytical (33-66%) phases, whereas the minimum number of errors is made in analytical phase (7–13%). Findings obtained by the non-standardized methods should be interpreted very critically. A good understanding of preanalytical and analytical factors is prerequisite for clinical interpretation of findings and for patient safety, respectively. Great efforts are made in the preanalytical phase of laboratory diagnosis and in cooperation between clinical and laboratory medicine specialists. 

Key words:
allergy and immunology; clinical laboratory techniques; immunoglobulin E; patient safety