English abstract: Click here.

Krvarenja u oku u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji varfarinom

Krvarenje u oku vrlo je česta pojava u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji. Najčešće je povezano s terapijom varfarinom, kao jednim od najčešće primjenjivanih oralnih antikoagulansa. Spontana krvarenja povezana s oralnom primjenom antikoagulansa najčešće nastaju u sklopu povećanoga venskog tlaka npr. zbog energičnog vježbanja, kašljanja, povraćanja, kihanja, snažnog trljanja oka, naprezanja, dok do produljenih krvarenja dolazi u bolesnika koji su podvrgnuti očnoj kirurgiji. U većini slučajeva liječenje hematoma vjeđa, supkonjunktivalnog krvarenja i akutnog odignuća stražnje staklovine, nije potrebno, dok krvarenja u prednju očnu sobicu, krvarenja u staklovinu, preretinalna i intraretinalna krvarenja najčešće zahtijevaju liječenje jer u tim slučajevima postoji opasnost oštećenja vidne funkcije.

Ključne riječi:
oko; antikoagulantna terapija; supkonjunktivalno krvarenje; hifema; očna kirurgija; varfarin


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 121/122