MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Krpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravljuTics-borne diseases – global health threat

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović

Šumovita područje Europe obiluju krpeljima od ranoga proljeća do kasne jeseni. Krpelji žive sišući krv životinja, a tek ponekad ugrizu i čovjeka. Sami po sebi ne uzrokuju bolest, ali ako je krpelj zaražen virusom ili bakterijom, onda se taj uzročnik može prenijeti ugrizom krpelja i uzrokovati bolest u ljudi. Krpelji mogu prenositi mikroorganizme koji uzrokuju krpeljni meningoencefalitis, lajmsku bolest, erlihiozu, anaplazmozu, tularemiju, neke rikecijske bolesti, babeziozu i dr. Sve te bolesti imaju znatan morbiditet i mortalitet, a poseban je problem porast incidencije brojnih krpeljima prenosivih bolesti kao i širenje geografskih područja zastupljenosti. U više europskih zemalja pa tako i u Hrvat skoj, krpeljni meningoencefalitis (KME) jedna je od najznačajnijih infekcija središnjega živčanog sustava. Rizik za zarazu virusom KME-a posebno je visok u ljudi koji posjećuju endemska područja ili žive u njima i borave u prirodi. KME se može lako prevenirati cijepljenjem. Lajmsku bolest uzrokuju borelije, a obilježena je širokim spektrom kliničkih manifestacija koje variraju u težini zbog, dijelom, razlika u obilježju infektivnog uzročnika. Osnovna obilježja lajmske bolesti slična su širom svijeta, ali postoje regionalne varijacije, primarno između SAD-a i Europe i Azije. S obzirom na značenje krpeljima prenosivih bolesti, koje su globalna prijetnja zdravlju, zdravstveni djelatnici moraju biti upoznati s najvažnijim osobinama čestih krpeljima prenosivih bolesti u Hrvatskoj, Europi i na drugim kontinentima, njihovim dijagnosticiranjem i liječenjem.

Ključne riječi:
encefalitis; erlihioza; lajmska bolest; krpelji; cijepljenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Ticks are abundant in woodlands all across Europe from early spring through late autumn. They survive by sucking blood from animals and occasionally bite humans. Ticks themselves do not cause disease but if a tick is infected with a virus or bacterium, pathogens can be transmitted through the tick’s bite and cause disease in humans. Ticks can transmit microorganisms that cause tick-borne encephalitis, Lyme disease, ehrlichiosis, anaplasmosis, tularemia, some rickettsia disease, babesiosis etc. All these diseases are related to significant morbidity and mortality, but the increase in incidence and the widening of geographical distribution represents an issue. In several European countries, as well as in Croatia, tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most important human infections of the central nervous system. The risk of infection is especially high for all people living in or visiting endemic areas and pursuing outdoor activities in nature. TBE can easily be prevented by vaccination. Given the importance of transmitted diseases, which represent a global threat to health, health professionals must be familiar with the most frequent tics-transmitted diseases of Croatia, Europe and other continents, their diagnosis and treatment.

Key words:
encephalitis; ehrlichiosis; Lyme disease; ticks; vaccination