English abstract: Click here.

Krpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravlju

Šumovita područje Europe obiluju krpeljima od ranoga proljeća do kasne jeseni. Krpelji žive sišući krv životinja, a tek ponekad ugrizu i čovjeka. Sami po sebi ne uzrokuju bolest, ali ako je krpelj zaražen virusom ili bakterijom, onda se taj uzročnik može prenijeti ugrizom krpelja i uzrokovati bolest u ljudi. Krpelji mogu prenositi mikroorganizme koji uzrokuju krpeljni meningoencefalitis, lajmsku bolest, erlihiozu, anaplazmozu, tularemiju, neke rikecijske bolesti, babeziozu i dr. Sve te bolesti imaju znatan morbiditet i mortalitet, a poseban je problem porast incidencije brojnih krpeljima prenosivih bolesti kao i širenje geografskih područja zastupljenosti. U više europskih zemalja pa tako i u Hrvat skoj, krpeljni meningoencefalitis (KME) jedna je od najznačajnijih infekcija središnjega živčanog sustava. Rizik za zarazu virusom KME-a posebno je visok u ljudi koji posjećuju endemska područja ili žive u njima i borave u prirodi. KME se može lako prevenirati cijepljenjem. Lajmsku bolest uzrokuju borelije, a obilježena je širokim spektrom kliničkih manifestacija koje variraju u težini zbog, dijelom, razlika u obilježju infektivnog uzročnika. Osnovna obilježja lajmske bolesti slična su širom svijeta, ali postoje regionalne varijacije, primarno između SAD-a i Europe i Azije. S obzirom na značenje krpeljima prenosivih bolesti, koje su globalna prijetnja zdravlju, zdravstveni djelatnici moraju biti upoznati s najvažnijim osobinama čestih krpeljima prenosivih bolesti u Hrvatskoj, Europi i na drugim kontinentima, njihovim dijagnosticiranjem i liječenjem.

Ključne riječi:
encefalitis; erlihioza; lajmska bolest; krpelji; cijepljenje


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 135