MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Kronološko starenje kože i photoagingChronological aging of the skin and photoaging

Aleksandra Basta-Juzbašić

Proces starenja kože uključuje dva fenomena: kronološko starenje – senilnu degeneraciju, univerzalnu i neizbježnu pojavu kao odraz proteklog vremena i photoaging – solarnu degeneraciju, promjenu koja se pripisuje kroničnom izlaganju suncu, koja nije niti univerzalna niti neizbježna. Osobe koje izbjegavaju sunce mogu doživjeti i duboku starost s glatkom i neoštećenom kožom, koja je doduše stanjena i neelastična uz izražene bore lica. Nasuprot tome, osobe koje su bile trajno izložene suncu već s 50 godina imaju mnoštvo bora, na žućkastoj, suhoj i gruboj koži s čestim prekancerozama i malignim neoplazmama. Novija istraživanja potvrđuju da kronološko starenje i fotostarenje kože dijele temeljne molekularne mehanizme nastanka. Ranije se smatralo da su promjene kod solarne degeneracije ireverzibilne. Danas je poznato da prekid izlaganja suncu i primjena jačih UV filtera može dovesti do reparacije aktinički oštećene kože. I kod već uznapredovalih faza solarne degeneracije lokalnim keratoliticima, kao što su retinoična kiselina i alfa-hidroksi kiseline, te raznim abrazivnim metodama (dermoabrazija, kemijski peeling, laserski resurfacing) moguće je potaknuti stvaranje novih kolagenih i elastičnih vlakana. 

Ključne riječi:
kronološko starenje kože; photoaging

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

The process of skin aging involves two phenomena: chronological aging – senile degeneration, universal and inevitable changes as a reflection of elapsed time and photoaging – solar degeneration, a change attributed to chronic exposure to the sun, which is neither universal nor inevitable. People who avoid the sun can reach old age with smooth and undamaged skin, however, the skin will still be thinned and inelastic with pronounced facial wrinkles. On the contrary, people who were permanently exposed to the sun will by age 50 have a multitude of wrinkles, with yellowing, dry and rough skin with frequent precancerous lesions and malignant neoplasms. Recent studies confirm that chronologic aging and photoaging of the skin share fundamental molecular mechanisms of development. Previously it was thought that changes due to solar degeneration are irreversible, however, today it is known that the discontinuation to sun exposure and the application of stronger UV filters can lead to reparations of actinically damaged skin. Even in more advanced stages of solar degeneration, with the use of local keratolytics, such as retinoic acid and alpha-hydroxy acids, and various abrasive methods (dermabrasion, chemical peels, laser resurfacing) it is possible to stimulate the formation of new collagen and elastic fibers. 

Key words:
chronologic skin aging; photoaging