Kronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega

Autor: Sanjin Rački, Lidija Orlić, Branka Sladoje-Martinović
Sažetak:

Kronična bubrežna bolest (KBB) i njene posljedice jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Pravovremena dijagnostika, liječenje i sprječavanje napredovanja KBB-a izravno utječe na zdravstveni ishod bolesnika. U bolesnika s uznapredovalim KBB-om potrebno je izvršiti pravodobni odabir metode nadomještanja bubrežne funkcije te pripremu za transplantaciju bubrega ukoliko nema kontraindikacija. Liječenje bubrežne anemije, poremećaja mineralnog metabolizma te ostalih komplikacija od velike je važnosti u bolesnika s KBB-om. Oko 30% bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti (ZSKBB), koji se liječe dijalizom, na listi je čekanja za transplantaciju bubrega od umrle osobe u Hrvatskoj. U većine ostalih bolesnika postoje kontraindikacije za transplantaciju. Glavni je uzrok sve starija životna dob bolesnika i zbog toga veća učestalost srčanožilnih bolesti, kao i šećerne bolesti. Prije uvrštavanja na listu čekanja, bolesnike sa ZSKBB-om potrebno je opsežno i temeljito klinički obraditi. 

Ključne riječi:
kronično bubrežno zatajenje; lista čekanja; presađivanje bubrega; srčanožilne bolesti

OGLAS