MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Kronična limfocitna leukemijaChronic lymphocytic leukaemia

Vlatko Pejša, Željko Prka

Kronična limfocitna leukemija (KLL) je neoplastična bolest hematopoetičkog sustava s nakupljanjem monoklonskih limfocita B u perifernoj krvi, koštanoj srži i limfatičnim tkivima. KLL je bolest starije životne dobi. Dijagnosticira se na temelju apsolutne limfocitoze (najmanje 5 × 109/L) te karakterističnim imunofenotipom. Pri sumnji na KLL bolesnik se klinički pregleda i učine laboratorijske pretrage, imunofenotipizacija stanica koštane srži i periferne krvi, biopsija kosti, citološka punkcija koštane srži i analiza limfnoga čvora te ekstirpacija limfnoga čvora u onih s uvećanim limfnim čvorovima. Obično bolesnici nemaju simptome pri postavljanju dijagnoze ili su oni sasvim nespecifični. Nakon uvida u nalaze dijagnostičke obrade, određuje se klinički stadij bolesti i prognostički čimbenici radi odluke o daljnjem liječenju. Lijekovi koji se primjenjuju u KLL-u mogu se podijeliti u nekoliko skupina: analoge purina, alkilirajuće spojeve te monoklonska protutijela. Transplantacija alogenične koštane srži rezervirana je za skupinu mlađih bolesnika s lošom prognozom. 

Ključne riječi:
dijagnoza; kronična limfocitna leukemija B stanica; znakovi i simptomi; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a neoplastic disorder of haematopoietic system characterised by an accumulation of monoclonal B-lymphocytes in the peripheral blood, bone marrow and lymphoid tissues. CLL usually affects the elderly. The clinical diagnosis is based on the absolute lymphocyte count of at least 5x109/L and characteristic immunophenotype. If CLL is suspected, it is necessary to perform routine laboratory tests, immunophenotyping of bone marrow cells and peripheral blood, bone marrow biopsy, fine needle aspiration cytology of bone marrow and lymph node extirpation in patients with enlarged lymph nodes. The symptoms at diagnosis are usually absent or nonspecific. After the diagnostic evaluation, the clinical stage and prognostic factors should be determined and decisions on further treatment made. Drugs used for the treatment of CLL can be divided into several groups: purine analogues, alkylating compounds and monoclonal antibody. Allogeneic bone marrow transplantation is reserved for younger patients with poor prognosis. 

Key words:
diagnosis; leukemia, lymphocytic, chronic, B-cell; signs and symptoms; therapy