MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Nefrologija HR ENG

Kronična bubrežna bolestChronic kidney disease

Draško Pavlović, Josipa Josipović

Prije deset godina kronična bubrežna bolest definirana je kao smanjenje glomerularne filtracije ili oštećenje bubrega koje se najčešće manifestira albuminurijom. Danas je poznato kako je kronična bubrežna bolest jedan od najvećih javnozdravstvenih problema. Oko 10% odraslog stanovništva u razvijenim zemljama ima kroničnu bubrežnu bolest. Šećerna bolest, odnosno dijabetička nefropatija, hipertenzija i ateroskleroza glavni su uzroci kronične bubrežne bolesti, barem u razvijenom dijelu svijeta. Kardiovaskularni morbiditet i mortalitet najvažnije su komplikacije kronične bubrežne bolesti. Pravovremeno otkrivanje ugroženih osoba te osoba s početnom kroničnom bubrežnom bolesti značajno je za prevenciju mnogobrojnih komplikacija i usporavanje progresije bubrežnog zatajenja. Redovitom pretragom urina, tj. određivanjem albuminurije ili proteinurije te procjenom glomerularne filtracije moguće je na vrijeme otkriti kroničnu bubrežnu bolest. Lijekovi koji blokiraju renin-angiotenzin-aldosteronski sustav, ACE inhibitori i blokatori AT receptora, statini, te blokatori kalcijskih kanala neophodni su u zaustavljanju progresije kronične bubrežne bolesti i u liječenju kardiovaskularnih komplikacija. 

Ključne riječi:
albuminurija; glomerularna filtracija; kardiovaskularne bolesti; komplikacije kronične bubrežne bolesti; kronična bubrežna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Ten years ago, chronic kidney disease (CKD) was defined as a reduced glomerular filtration or kidney dysfunction most commonly manifested by albuminuria. CKD is one of the greatest public health problems today. Approximately 10% of adult population in developed countries suffers from CKD. Diabetes mellitus, particularly diabetic nephropathy, hypertension and atherosclerosis are the main causes of CKD in developed countries, and cardiovascular morbidity and mortality are its most important complications. Timely detection of individuals at risk and those with early CKD is an important step in the prevention of numerous complications and in postponing the progression of kidney failure. Periodic urinalysis, i.e. testing for albuminuria or proteinuria, and glomerular filtration rate estimation may allow timely detection of CKD. Renin-angiotensin-aldosterone blockers, ACE inhibitors, AT -receptor blockers, statins and calcium channel blockers are medications used for halting the progression of CKD and for the treatment of cardiovascular complications. 

Key words:
albuminuria; cardiovascular diseases; glomerular filtration rate; kidney failure, chronic; kidney failure, complications