MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Osvrt HR ENG

Krizno komuniciranje

Maša Bulajić

Kriznim situacijama u organizacijama, kao i korporativnom komuniciranju u krizi, posvećuje se rastuća pozornost tijekom posljednjih par desetljeća. Veći je broj poznatih kriznih situacija bio vezan upravo uz farmaceutiku i zdravstvene ustanove, a rješavanje i zbrinjavanje kriznih stanja po definiciji često uključuje obraćanje liječniku i medicinsku pomoć. Stoga dajemo prostor kratkom prikazu te tematike u nadi da ćemo pridonijeti razvoju kvalitetnog kriznog komuniciranja u medicinskim i srodnim djelatnostima. Snaga i potencijal kriznog komuniciranja su u tome što neočekivanu situaciju mogu pretvoriti u predvidljivu, u kojoj će sudionici krize imati svoje definirane uloge i djelovati sukladno. Krizno komuniciranje može biti glavnim alatom za svladavanje krizne situacije u državnom i u privatnom poslovanju, kao i u neprofitnim organizacijama

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88