English abstract: Click here.

Kratki pregled smjernica za liječenje bola u obiteljskoj medicini

Bol je subjektivno iskustvo na koje utječu fizički, psihički, socijalni i duhovni čimbenici. Za učinkovito liječenje bola nužno je odrediti uzrok i vrstu bola, njegov intenzitet, trajanje, pridruženi komorbiditet ili psihičke probleme te potom odabrati primjeren lijek. Za procjenu težine bola najvažnije je uvažiti ono što sam bolesnik iskazuje i uz to se koristiti ljestvicama za procjenu bola. Suvremena farmakoterapija bola temelji se na konceptu „tri stupnja liječenja boli“ Svjetske zdravstvene organizacije, koji je univerzalno primjenjiv i omogućuje fleksibilnost u izboru i primjeni analgetika. Ublaživanje patnje, odnosno bola, jedan je od temeljnih zadataka liječnika, a postojeća znanja, izbor lijekova te ostalih terapijskih postupaka trebaju omogućiti učinkovito suzbijanje bola i ublaživanje patnje u većine bolesnika. Smjernice za liječenje bola daju vrlo dobar okvir za izbor najboljeg načina liječenja bola prilagođeno pojedinom bolesniku. Poznavanje bolesnika i blizak odnos s bolesnikom, kontinuirana skrb i sveobuhvatni pristup uz poznavanje najvažnijih novijih preporuka o liječenju bola, omogućuje liječniku obiteljske medicine uspješno liječenje bola.

Ključne riječi:
liječenje bola; smjernice; obiteljska medicina


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 135