MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Medicina rada HR ENG

KOPB – tihi ubojica vatrogasacaCOPD - quiet killer of firefighters

Nevenka Džonlić, Marija Bubaš, Hana Brborović

Prilikom gašenja požara vatrogasci su izloženi udisanju raznih štetnih plinova, para i čestica, što može prouzročiti akutne i kronične promjene na njihovomu respiratornome sustavu. Vatrogasci su populacija koja je, zbog profesionalne izloženosti različitim inhalacijskim štetnostima, pod većim rizikom za obolijevanje od KOPB-a. Neliječeni KOPB dovodi do bitnoga smanjenja kvalitete života te smanjenja radne sposobnosti. Rezultati dostupnih istraživanja pokazuju da u profesionalnih vatrogasaca postoji znatno veći rizik za obolijevanje od KOPB-a, u odnosu na opću populaciju te da su promjene na dišnim putevima oboljelih vatrogasaca puno teže u odnosu na opću populaciju iste dobi i spola. Uz to, postoji čvrsta povezanost između trajanja profesionalne izloženosti i težine simptoma, kao i promjena u dišnim putevima, ali ne postoji izravna povezanost između profesionalne izloženosti i obolijevanja od KOPB-a. Pušenje označuje velik rizik, što pogoršava promjene na dišnim putevima, a redovito nošenje respiratorne zaštite znatno smanjuje promjene respiratorne funkcije u vatrogasaca. Zaključno, nameće se potreba za pojedinim intervencijama kako bi se što više zaštitilo zdravlje vatrogasaca i smanjio rizik za njihovo obolijevanje.

Ključne riječi:
KOPB; zdravstveni pregledi; vatrogasci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

When extinguishing a fire, firefighters are exposed to various harmful gases, vapors and particles which may cause acute and chronic changes in their respiratory system. Firefighters are a population that is, due to the occupational exposure to various inhalation hazards, at higher risk of COPD. Untreated COPD leads to a significantly reduced quality of life and reduced work ability. Available research show a significantly higher risk of COPD among professional firefighters than in general population, and the changes in their respiratory tract being more serious compared to the general population of the same age and sex. In addition, there is a strong correlation between the duration of occupational exposure, the severity of the symptoms and the changes in the airways, but there is no direct link between professional exposure and COPD. Smoking is a major risk factor for worsening of respiratory problems. Regular use of respiratory protection equipment significantly reduces the respiratory function decline in firefighters. There is a need for further interventions in order to protect the health of firefighters and reduce the risk of COPD: adequate professional selection and regular health check-ups, regular inspections, use of protective equipment during and after the interventions, smoking cessation, and individual monitoring.

Key words:
COPD; firefighters; medical examinations