MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Konvencionalna sustavna terapija u liječenju bolesnika sa psorijazomThe use of conventional systemic treatments for severe psoriasis in adults

Vedrana Bulat

Do otkrića konvencionalnih sustavnih lijekova bilo je uvriježeno mišljenje da su ubrzana proliferacija keratinocita i njihova patološka diferencijacija temelj etiopatogeneze psorijaze. Upravo je opažanje o učinkovitosti konvencionalnih sustavnih lijekova upozorilo na moguću ulogu limfocita T u razvoju psorijaze i iz temelja promijenilo daljnji tijek razvoja lijekova koji će djelovati u pojedinim fazama imunosnoga sustava. Psorijaza je kronično-recidivirajuća, limfocitima T posredovana upalna bolest koja se razvija na temelju nasljedne sklonosti. Osnovni princip djelovanja konvencionalnih sustavnih lijekova jest učinak na limfocite T. Neselektivnost imunosupresije glavni je nedostatak tih lijekova u odnosu na biološke lijekove koji su dizajnirani sa svrhom selektivnoga djelovanja na točno određene medijatore u reakcijama imunosnoga sustava. Neselektivnost djelovanja tih lijekova izvor je i brojnih akutnih i kroničnih nuspojava. S obzirom na to da su ti lijekovi u kliničkoj primjeni gotovo pola stoljeća, razvijena je svijest o njihovim akutnim i kroničnim nuspojavama.

Ključne riječi:
acitretin; ciklosporin; fotokemoterapija; metotreksat; psorijaza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Until the discovery of conventional systemic treatments for psoriasis, it was generally accepted that accelerated keratinocyte proliferation and their pathological differentiation underlie the etiopathogenesis of psoriasis. It was the observation of the efficacy of conventional systemic drugs that suggested the possible role of T-lymphocytes in the development of psoriasis, fundamentally altering the further course of development of drugs acting at particular stages of the immune system. Psoriasis is a chronic recurrent T cell-mediated inflammatory disease that develops on the basis of hereditary predisposition. Inhibition of T lymphocyte activation is a principle pathway of conventional systemic drugs action. The unselective immunosuppression of these drugs is a major disadvantage compared to biological drugs which are designed to selectively target specific mediators of immune system. Non-selective action results in acute and chronic side effects. Since conventional systemic drugs have been in clinical use for almost half a century, the awareness of their acute and chronic side effects has been developed.

Key words:
acitretin; ciclosporin; photochemotherapy; methotrexate; psoriasis