MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovamaInfection control in dental settings

Vanja Vučićević Boras, Diana Terlević

Poznavanje adekvatnih mjera kontrole infekcije u stomatološkim ordinacijama i zubnim laboratorijima pridonosi nemogućnosti prijenosa infektivnih agensa između stomatološkog osoblja i pacijenata. Važno je napomenuti da su standardni postupci kontrole infekcije dostatni za onemogućivanje prijenosa infekcija u tim ustanovama, a podrazumijevaju standardne mjere kontrole infekcije vezane uz osoblje, prostor ordinacije te instrumente i opremu, rukovanje otpadom te postupke vezane uz rad zubnoga laboratorija i radiološko snimanje. Navedene standardne mjere kontrole infekcije dovoljne su za onemogućivanje prijenosa virusa hepatitisa i HIV-a. Od iznimne je važnosti imati spoznaje o standardnim mjerama kontrole infekcije jer je to učinkovit način sprječavanja prijenosa infekcija, a nepodvrgavanje tim mjerama ozbiljno ugrožava zdravlje stomatološkog osoblja i njihovih pacijenata.

Ključne riječi:
kontrola infekcije; stomatološke ustanove

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Proper knowledge of adequate infection control measures in dental offices and dental laboratories provides the inability of transmitting infective agents between staff and patients. It is important to note that standard infection control procedures are sufficient in preventing disease transmission in these institutions, and include standard infection control measures related to the staff, office space, instruments and equipment, handling waste as well as the procedures related to the work in dental laboratories and X-rays. These standard infection control measures are sufficient for preventing the transmission of hepatitis and HIV. It is of utmost importance to have knowledge of standard infection control measures as it is an effective way to prevent the transmission of infections, and failure to comply with these measures seriously threatens the health of the dental staff and their patients.

Key words:
infection control; dental setting