MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Kontrola ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinacijiBehavior management of children in the dental clinic

Željko Verzak, Nikša Dulčić, Valentina Brzović Rajić, Vlatka Njari

Većina djece pri posjetu stomatologu surađuje i dobroga je ponašanja. No postoje i nekooperativna djeca kojoj je potreban poseban pristup da bi se postigla željena suradnja. Stomatolog mora poznavati osobine ponašanja djeteta vezane uz psihički razvoj te ispravno prepoznati i odrediti tip ponašanja. Postoje brojni postupci za kontrolu ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji te, ovisno o tipu ponašanja i zahvatu koji treba obaviti, stomatolog odlučuje koji je postupak najbolji za dijete, a i za njegovu buduću suradnju. Neovisno o postupku, bitno je znati da se pravilnom komunikacijom, pažljivim pristupom i suosjećanjem može postići obostrano zadovoljstvo i uspjeh u stomatološkome liječenju. Ukoliko izostane učinak psihološkoga pristupa u kontroli ponašanja i za prevladavanje dentalnoga straha i anksioznosti u djece tijekom dentalnoga liječenja može se pristupiti primjeni farmakoloških sredstava.

Ključne riječi:
kontrola ponašanja; nekooperativna djeca; psihički razvoj djeteta

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126

Most children are cooperative and well-behaved during their dental visits. However, there are also children who require a special approach to achieve the desired co-operation. The dentist has to be familiar with the characteristics of the child as it pertains to her/his psychological developmental status to be able to identify and determine the appropriate approach. There are many strategies for effectively managing child behaviour in the dental clinic, and it is the dentist who decides upon the most appropriate procedure regarding the child and their future cooperation. Regardless of the chosen method of treatment it is important to bear in mind that a dentist's good communication skills, careful approach and empathy can achieve mutual satisfaction and success in the dental care. If the psychological approach in controlling behavior and overcoming fear and anxiety in children during the dental treatment gives no results, medication may be considered.

Key words:
behavior; child; dental clinic