MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT) u svakodnevnoj praksiAmbulatory Blood Pressure Measurement (ABPM) in daily practice

Ana Jelaković, Jelena Kos, Dubravka Mihaljević, Vedran Premužić

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT), danas ima ključno mjesto u dijagnostici, liječenju i praćenju arterijske hipertenzije i postaje nezaobilazni alat svakoga kliničara uključenoga u prevenciju i liječenje kardiovaskularnih bolesti. Suvremeni uređaji postali su dostupni širokome broju specijalista primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te je sve veći broj uređaja dostupan bolesnicima unutar njihove lokalne sredine. KMAT omogućuje korisne informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru antihipertenzivne terapije te otkriti skriveni kardiovaskularni rizik koji se krije u noćnoj hipertenziji i jutarnjemu skoku tlaka. KMAT je nezaobilazan u dijagnostici hipertenzije „bijelog ogrtača“ kada sprječava nepotrebno liječenje osoba koje izvan ordinacije imaju normalne vrijednosti tlaka te otkriva one koji naizgled imaju uredne vrijednosti u liječničkim ordinacijama, a zapravo su nereguliranih vrijednosti tlaka u svakodnevnomu životu („maskirna hipertenzija“). Ključno mjesto KMAT ima u praćenju i liječenju hipertenzije bubrežnih bolesnika i trudnica, posebnih skupina u kojih ne postoji zamjena za KMAT. Ovaj alat pokazuje svoju pravu vrijednosti samo ako je pravilno i potpuno interpretiran.

Ključne riječi:
kontinuirano mjerenje tlaka; hipertenzija „bijele kute“; „maskirna hipertenzija“

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Today, Continuous Blood Pressure Measurement (CBPM) plays a key role in diagnosing, treating and monitoring of arterial hypertension, becoming an inevitable tool of every clinician involved in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Contemporary devices have become available to a wide range of primary and secondary health care specialists, and there is a growing number of devices being available to patients in their local environment. CBPM provides useful information that may help in the proper selection of antihypertensive therapy and may reveal hidden cardiovascular risk of night hypertension and morning elevation of blood pressure. CBPM is unavoidable in the diagnosis of white coat hypertension, thus preventing unnecessary therapy of people with normal blood pressure values outside the doctor’s office, as well as revealing those whose blood pressure values seem to be normal in doctors’ office and in fact not regulated in daily life (masked hypertension). CBPM has a key role and has no substitute in monitoring and treating renal and pregnancy hypertension. This tool demonstrates its whole value only when properly and fully interpreted. 

Key words:
Continuous Blood Pressure Measurement (CBPM); masked hypertension; white coat hypertension