Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju o ordinacijskom i kućnom mjerenju arterijskoga tlaka

Sažetak:

Mjerenje arterijskoga tlaka temelj je postavljanja dijagnoze arterijske hipertenzije i donošenja odluke o daljnjem pristupu bolesniku. Ordinacijsko mjerenje arterijskog tlaka zlatni je standard i temelj u određivanju stupnja arterijske hipertenzije, a izvanordinacijske metode mjerenja, kućno i kontinuirano, nužne su u prepoznavanju pojedinih oblika arterijske hipertenzije, procjeni kardiovaskularnoga rizika, dugoročnom praćenju bolesnika i titraciji terapije. Hrvatsko društvo za arterijsku hipertenziju, s ciljem olakšavanja i poboljšanja svakodnevnog rada, izradilo je konsenzus-dokument prema uzoru na ove godine objavljen konsenzus dokument Europskog društva za arterijsku hipertenziju.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; ordinacijsko i izvanordinacijsko mjerenje arterijskog tlaka

OGLAS