Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatskoga društva za bubreg HLZ-a o interpretaciji nalaza kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka

Sažetak:

U cijelom je svijetu arterijska hipertenzija (AH) glavni potencijalno modificirajući čimbenik rizika za pobol i smrtnost. Mjerenje arterijskog tlaka temelj je za postavljanje dijagnoze i liječenje AH-a, a kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT-a) najinformativnija je od dostupnih metoda i kao takva nezaobilazna u svakodnevnome kliničkom radu. Ovaj dokument, utemeljen na smjernicama Europskoga društva za hipertenziju o kontinuiranome mjerenju arterijskoga tlaka, daje preporuke o pravilnome odabiru uređaja, načinu korištenja, indikacijama za korištenje te interpretaciju nalaza KMAT-a. Radi boljeg razumijevanja svih informacija koje KMAT daje, njihovoga značaja i terapijskih implikacija, svaki od segmenata interpretacije KMAT-a potkrijepljen je kratkim tekstovima s pojašnjenjima i osvrtima na ključne studije.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka

OGLAS