MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Komunikacija u pedijatrijiCommunication in paediatrics

Marina Grubić, Ana Bogdanić, Hrvoje Kniewald, Boris Filipović-Grčić

Specifičnosti komunikacije u pedijatriji povezane su s dobi bolesnika i potrebom uključivanja roditelja u medicinsko zbrinjavanje djeteta. Preduvjet uspješne komunikacije je usvajanje komunikacijskih znanja i vještina, poznavanje ponašanja i načina reagiranja bolesne djece i njihovih roditelja, te poznavanje njihovih potreba u komunikaciji sa zdravstvenim djelatnicima. Osnovni elementi komunikacije u trokutu roditelj-dijete-liječnik kojima se poboljšava ishod i zadovoljstvo svih sudionika komunikacije su informativnost (količina i kvaliteta pruženih informacija od medicinskog djelatnika), interpersonalna senzitivnost (prepoznavanje osjećaja roditelja i djeteta) te izgradnja međusobnog povjerenja (liječnik potiče roditelje i dijete da tijekom konzultacija izraze svoje brige, očekivanja i daju prijedloge)

Ključne riječi:
komunikacija; pedijatrija; dijete; roditelji; reakcija na loše vijesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Communication with paediatric patients requires specific skills due to a wide age range of the patients and necessary involvement of parents in the care. The basic prerequisite for successful communication is the implementation of communication skills and knowledge, recognition of behavioural patterns of ill children and their parents and recognition of patient (and parents) needs in the communication process with health professionals. Basic elements of parent-child-doctor communication that could improve the outcome and satisfaction of all participants in the communication process are the quantity and quality of information given by the health professional, interpersonal sensitivity (recognition of child’s and parents’ emotions) and mutual trust (doctor encourages the parents and child to express their concern, expectations and suggestions)

Key words:
breaking bad news; child; communication; pediatrics; parents