English abstract: Click here.

Komunikacija u hitnoj medicini

Komunikacija u hitnoj medicini izuzetno je zahtjevna. Liječnik mora istovremeno komunicirati s pacijentom, s obitelji i okolinom pacijenta, drugim službama i kolegama iz medicinskih službi koje pacijenta prihvaćaju na daljnju obradu i liječenje. Kvalitetna komunikacija već od trenutka upućivanja hitnoga medicinskog poziva jedan je od preduvjeta za dobar kontinuitet zdravstvene skrbi i uspješno liječenje hitnog pacijenta. U procesu komunikacije pacijent je samo jedan od sudionika, a dobrobit pacijenta/bolesnika ultimativni je zajednički cilj. U hitnoj medicini liječnici komuniciraju s više javnosti, koristeći se verbalnim i neverbalnim porukama. Edukacija liječnika neizostavna je za poticanje i razvoj sposobnosti pozitivnog i proaktivnog utjecanja na sudionike komunikacijskog procesa

Ključne riječi:
hitna medicina; komunikacija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement