MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Komunikacija u hitnoj mediciniCommunication in emergency medicine

Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević

Komunikacija u hitnoj medicini izuzetno je zahtjevna. Liječnik mora istovremeno komunicirati s pacijentom, s obitelji i okolinom pacijenta, drugim službama i kolegama iz medicinskih službi koje pacijenta prihvaćaju na daljnju obradu i liječenje. Kvalitetna komunikacija već od trenutka upućivanja hitnoga medicinskog poziva jedan je od preduvjeta za dobar kontinuitet zdravstvene skrbi i uspješno liječenje hitnog pacijenta. U procesu komunikacije pacijent je samo jedan od sudionika, a dobrobit pacijenta/bolesnika ultimativni je zajednički cilj. U hitnoj medicini liječnici komuniciraju s više javnosti, koristeći se verbalnim i neverbalnim porukama. Edukacija liječnika neizostavna je za poticanje i razvoj sposobnosti pozitivnog i proaktivnog utjecanja na sudionike komunikacijskog procesa

Ključne riječi:
hitna medicina; komunikacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Communication in emergency medicine is extremely demanding. The emergency medicine physician has to communicate simultaneously with the patient, patient’s family and environment, officers from other services and physicians from other services to whom the patient will be referred to for further treatment. The quality of communication from the very moment of receiving an emergency medical call is a prerequisite for good continuity of care and successful treatment of emergency patient. The patient is only one of the participants in the communication process, and patient’s benefit is the ultimate common goal. Emergency medicine physicians communicate with different audiences, using both verbal and nonverbal communication. Education of physicians is necessary to stimulate and develop a positive and proactive approach to the participants in a communication process

Key words:
communication; emergency medicine