MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Komunikacija u grupiCommunication within groups

Vedran Bilić

Velik dio privatnog i profesionalnog života odvija se u raznim grupama. Odnosi u grupi se stvaraju, održavaju i temelje na komunikaciji. S druge strane, komunikacija u grupi ima obilježja odnosa koji su uspostavljeni u grupi. Teško se odvija ako prevladavaju neravnopravni, nezreli i poremećeni odnosi. Tada grupa ne razvija slobodan dijalog, nego dominira niz monologa, a interakcija je minimalna. Razumijevanje je otežano, što može dovesti do zastoja i prekida komunikacije. Gubitak komunikacije vodi do otuđenja i zamiranja odnosa. Stoga voditelj grupe nastoji očuvati i poboljšati komunikaciju u grupi. Komunikacija se njeguje tako što se u nju uključuje sve sudionike i nastoji se učiniti razumljivom svima. Trajno poboljšanje komunikacije je ustvari psihoterapija osoba koje sudjeluju u tom procesu

Ključne riječi:
komunikacija; otuđenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

We spend a large part of our private and professional life in groups. Relations in a group are created, maintained and based on communication. On the other hand, communication in a group is characterised by the relations created in group. Communication in a group is difficult if unequal, immature and disturbed relationships predominate. In such a situation, there is no free dialogue but rather a series of monologues, and interactions among members are minimal. Mutual understanding is difficult and can eventually lead to standstill and complete interruption of communication. The loss of communication results in estrangement and, often, termination of relationships. Therefore, the leader of a group always tries to preserve and improve communication in the group. Communication is fostered and developed so as to be inclusive and understandable to all participants. Continuous improvement and expansion of communication has psychotherapeutic effects for all individuals involved in the process

Key words:
communication; social alienation