Komplikacije šećerne bolesti na očima – dijabetička retinopatija

Autor: Antonija Grgurević Turković, Marija Štanfel, Igor Petriček, Tomislav
Jukić
Sažetak:

Dijabetička retinopatija (DR) je komplikacija šećerne bolesti koja pogađa oči. Dijeli se u dvije osnovne skupine: neproliferativna dijabetička retinopatija (NPDR) i proliferativna dijabetička retinopatija (PDR). Razvoj DR-a je kompleksan i na njega utječu brojni čimbenici, a krajnji je rezultat pad vidne oštrine različitog intenziteta, uključujući sljepoću. U podlozi razvoja dijabetičke retinopatije jesu promjene na retinalnim krvnim žilama (abnormalna propusnost stijenke krvnih žila, koja uzrokuje edem te vaskularne okluzije koje vode u ishemiju). Rizik za razvoj dijabetičke retinopatije raste s godinama trajanja osnovne bolesti i lošom kontrolom glikemije. Većina bolesnika na početku bolesti nema simptome koji bi ih potaknuli da posjete oftalmologa, zbog čega je ključno redovito oftalmološko praćenje bolesnika oboljelih od šećerne bolesti. Oftalmolog će u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetičke retinopatije, a u skladu sa smjernicama stručnih društava, preporučiti učestalost kontrolnih pregleda, daljnje dijagnostičke pretrage i liječenje.

Ključne riječi:
dijabetička retinopatija; neproliferativna/proliferativna retinopatija; edem makule; laserska terapija; intravitrealna anti-VEGF terapija

OGLAS