MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Komplikacije korektivnih zahvataComplications of corrective procedures

Ružica Jurakić Tončić, Jasna Lipozenčić, Dinko Tončić

U posljednje vrijeme raste broj učinjenih korektivnih zahvata, kako kod nas, tako i u svijetu. Danas su injekcijski postupci botulinskim toksinom i punilima najčešće učinjeni zahvati u liječenju znakova fotostarenja kože. Također su učestali i kemijski, mehanički i laserski resurfacing. Općenito, navedeni zahvati, osim dokazane učinkovitosti, smatraju se sigurnim zahvatima, uz rijetku pojavu komplikacija. Većinom su komplikacije očekivane i blage, te prolazna karaktera, a ozbiljnije komplikacije zahvata su rijetkost. Od iznimne je važnosti, osim stručnosti liječnika koji izvodi zahvat, pravilan odabir pacijenta uz dobru preoperativnu pripremu te postoperativnu njegu, kako bi se rizik od komplikacija sveo na minimum. 

Ključne riječi:
komplikacije; korektivni zahvati; njega; stručnost liječnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

Recently there has been an increase in the number of corrective treatments done, at both a national and global level. Today, injection treatments containing botulinum toxin and fillers are the most common procedures done for treating the signs of photoaging. Chemical, mechanical and laser resurfacing methods are also common. Generally these procedures, along with their proven effectiveness, are considered to be safe with rare occurences of complications. Most of the complications are expected, mild and transitory, while more severe complications are very rare. It is of utmost importance that the treatments are performed by a skilled professional, with careful choice of patients and excellent preoperative and postoperative care, in order to reduce the risks of complications to a minimum. 

Key words:
care; complications; corrective treatments; skilled professionals