Komplementarno i alternativno liječenje boli nakon carskog reza

Bol nakon carskog reza može utjecati na majku i njezinu sposobnost o njezi novorođenčeta. Uobičajene strategije ublažavanja boli često se premalo koriste zbog zabrinutosti o mogućim nuspojavama za majku i novorođenče. Komplementarno alternativno liječenje (engl. complementary alternative therapies, CAM) moglo bi biti dobra opcija u liječenju te vrste boli. Cilj ovog sustavnog pregledno članka je utvrditi učinak CAM-a za liječenje boli nakon carskog reza.

OGLAS


Pretraženo je šest elektroničkih baza podataka do rujna 2019. U analizu je uključeno 37 istraživanja (3076 žena) u kojima je istraživano osam različitih CAM metoda za liječenje boli nakon carskog reza. Postoji znatna heterogenost među istraživanjima. Razina dokaza je niska zbog malog broja žena koje su sudjelovale u istraživanju i rizika od pristranosti zbog nedovoljnog zasljepljivanja ispitanika i nejasnog prikaza metoda randomizacije. Ni jedno istraživanje nije prikazalo razinu boli šest tjedana nakon otpusta iz bolnice. Primarni ishodi bili su bol i neželjeni učinci. Sekundarni ishodi bili su vitalni znakovi, korištenje analgetika šest tjedana nakon otpusta; svi oni nisu jasno prikazani, uopće nisu prikazani ili njihov utjecaj nije jasan.

Akupunktura ili akupresura
Nije jasno imaju li akupunktura ili akupresura (u usporedbi s nikakvim liječenjem) ili akupunktura ili akupresura u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi s placebom i primjenom analgetika) ikakav učinak na razinu boli jer je razina dokaza vrlo niska. Akupunktura ili akupresura u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi sa samom primjenom analgetika) može umanjiti razinu boli nakon 12 sati (SMD -0,28, 95% CI -0,64 do 0,07; 130 žena; dva istraživanja; niska razina dokaza) i nakon 24 sata (SMD -0,63, 95% CI -0,99 do 0,26; dva istraživanja; 130 žena; niska razina dokaza). Nije jasno imaju li akupunktura ili akupresura (u usporedbi s nikakvim liječenjem) ili akupunktura ili akupresura u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi sa samo primjenom analgetika) utjecaja na razvoj neželjenih učinaka jer je kvaliteta dokaza vrlo niska.

Aromaterapija
Aromaterapija u kombinaciji s primjenom analgetika može umanjiti razinu boli kada se uspoređuje s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika nakon 12 sati (srednja razlika (MD) -2,63 vizualno analogna skala, VAS, 95% CI -3,48 do -1,77; tri istraživanja; 360 žena; niska razina dokaza) i nakon 24 sata (MD -3,38, VAS, 95% CI -3,85 do -2,91; jedno istraživanje; 200 žena; niska razina dokaza). Nije jasno ima li aromaterapija u kombinaciji s primjenom analgetika ikakav učinak na razvoj neželjenih učinaka (anksioznost) u usporedbi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika.

Elektromagnetska terapija
Elektromagnetska terapija može umanjiti razinu boli u usporedbi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika nakon 12 sati (MD -8,00, 95% CI -11,65 do -4,35; jedno istraživanje; 72 žene; niska razina dokaza) i nakon 24 sata (MD -13,00 VAS, 95% CI -17,13 do -8,87; jedno istraživanje; 72 žene; niska razina dokaza).

Masaža
Analizirano je šest istraživanja (651 žena), pet od njih su kvaziranodmizirana istraživanja koja su uspoređivala masažu (ruke i noge) u kombinaciji s primjenom analgetika u usporedbi sa samom primjenom analgetika. Svi dokazi koji su usmjereni na bol i neželjene reakcije (anksioznost), vitalne znakove, korištenje dodatnih analgetika vrlo su loše kvalitete.

Glazba
Glazba u kombinaciji s primjenom analgetika može umanjiti razinu boli kada se usporedi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika nakon jednog sata (SMD -0,84, 95% CI -1,23 do -0,46; 115 ispitanika; dva istraživanja, I2 = 0%; niska razina dokaza), nakon 24 sata (MD -1,79, 95% CI -2,67 do -0,91; jedno istraživanje; 38 žena; niska razina dokaza), kao i u usporedbi sa samo primjenom analgetika nakon jednog sata (MD -2,11, 95% CI -3,11 do -1,10; jedno istraživanje; 38 žena; niska razina dokaza) i nakon 24 sata (MD -2,69, 95% CI -3,67 do -1,70; jedno istraživanje; 38 žena; niska razina dokaza). Nije jasno ima li muzika u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika) učinka na neželjene učinke (anksioznost) jer je kvaliteta dokaza vrlo niska.

Reiki
Nije jasno ima li reiki u kombinaciji s primjenom analgetika u usporedbi sa samom primjenom analgetika ikakav učinak na razinu boli, neželjene učinke, vitalne znakove ili korištenje dodatnih analgetika jer je kvaliteta dokaza vrlo niska (jedno istraživanje; 90 žena).

Relaksacija
Relaksacija bi mogla umanjiti bol u usporedbi sa standardnom njegom nakon 24 sata (MD -0,53 VAS, 95% CI -1,05 do -0,01; jedno istraživanje; 60 žena; niska razina dokaza).

Transkutana električna stimulacija živaca (TENS)
TENS (u usporedbi s nikakvim liječenjem) može umanjiti razinu boli nakon jednog sata (MD -2,26, 95% CI -3,35 do -1,17; jedno istraživanje; 40 žena; niska razina dokaza). TENS u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika) može umanjiti razinu boli nakon jednog sata (SMD -1,10 VAS, 95% CI -1,37 do -0,82; tri istraživanja; 238 žena; niska razina dokaza) i nakon 24 sata (MD -0,70 VAS, 95% CI -0,87 do -0,53; 108 žena; jedno istraživanje; niska razina dokaza). TENS u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi s placebom u kombinaciji s primjenom analgetika) može umanjiti srčanu frekvenciju (MD -7 udara u minuti, 95% CI -7,63 do -6,37; 108 žena; jedno istraživanje; niska razina dokaza) i frekvenciju disanja (MD -1,10 udaha u minuti, 95% CI -1,26 do -0,94; 108 žena; jedno istraživanje; niska razina dokaza). Nije jasno ima li TENS u kombinaciji s primjenom analgetika (u usporedbi sa samo primjenom analgetika) ikakav učinak na razinu boli nakon šest sati ili nakon 24 sata ili na vitalne znakove jer je kvaliteta dokaza vrlo niska (dva istraživanja, 92 žene).

Autori ovog preglednog članka zaključuju kako neki CAM oblici liječenja mogu umanjiti bol nakon carskog reza tijekom 24 sata. Učinak na postojanje neželjenih reakcija nije jasan i ne može se donijeti jasan sud o sigurnosti ove vrste terapije, kao što nema dokaza o dugotrajnijim učincima na bol. Budući da je kontrola razine boli nakon carskog reza najvažniji ishod za žene i liječnike, potrebno je još istraživanja o učinkovitosti i sigurnosti CAM modela liječenja koji bi uključili primarni ishod - bol opisana kao udio pacijentica koje imaju umjereno (30%) ili izraženo (50%) smanjenje boli. Analiziranje boli kao dihotomne varijable unaprijedilo bi razinu dokaza i pojednostavnilo prikaz rezultata za nezdravstvene djelatnike. Buduća istraživanja također bi trebala biti dovoljno velika kako bi se mogao izračunati učinak na kliničke ishode.


Zimpel SA, Torloni MR, Porfírio CJM, Flumignan RLG, da Silva MK. Complementary and alternative therapies for post‐caesarean pain. Cochrane Database Syst Rev 2020. September 01. CD0011216