MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Osvrt na stručno događanje  •  Javno zdravstvo / Neurologija HR ENG

Kombinacija individualne i populacijske strategije – najbolji rezultati kod visokorizičnih skupina za nastanak moždanog udara

Ivana Vranješ

Hrvatska ima znatno veći mortalitet od moždanog udara u odnosu na zemlje Europske unije te pripada u zemlje sa srednje visokim stopama incidencije. U primarnoj prevenciji za visokorizične skupine potrebno je kombinirati individualnu i populacijsku strategiju jer se pokazalo da to daje najbolje rezultate. Važnu ulogu u prevenciji moždanog udara ima i liječnik opće/obiteljske medicine koji može napraviti procjenu rizika za nastanak moždanog udara kako bi se poduzele odgovarajuće mjere da se taj rizik smanji.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140