MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Kombinacija ekstrakta biljke kalikarpa i oksacilina dokida rezistenciju MRSA na antibiotike

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145