MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Recenzija  •  Ginekologija HR ENG

Goran Grubišić, Vesna Harni, Damir Babić:
„Kolposkopski atlas“


Izdavač: Medicinska naklada,  Zagreb 
Godina izdavanja: 2019.
Format: 21 x 30 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 372 stranice (više od  700 slika)

 

Svjedoci smo porasta broja žena s citološkim abnormalnostima vrata maternice i potreba za kolposkopijom i izučenim kolposkopičarima. Potreba za izučenim kolposkopičarima izvire iz dobro dokumentiranih istraživanja koja ukazuju da bi u Hrvatskoj populaciji žena, u slučaju potpune pokrivenosti citološkim probirom i očekivanih 7% abnormalnih citoloških rezultata, valjalo obaviti približno 13.580 kolposkopija godišnje, što predstavlja veliku obavezu za nešto više od 600 ginekologa.

Kolposkopija je slika, a svaka slika usijeca se u promatračevu memoriju. Tko god je pronicao ili počinje pronicati u kolposkopiju, shvaća važnost kvalitetnog slikovnog prikaza. Temeljni cilj: bolju prevenciju invazivnih promjena vrata maternice, moguće je postići, ali samo velikom upornošću i zajedničkim naporima.

Iskusni kolposkopičari ginekolozi u suradnji sa specijalistima ginekološke citodijagnostike i ginekološke patohistologije i uz pomoć relevantnih specijalista komplementarnih subspecijalnosti prihvatili su izazov i za sve koji žele dublje proniknuti u kolposkopsku problematiku pripremili kolposkopski atlas kao izvorno, korporativno djelo hrvatskih stručnjaka. Kritična masa spoznaja, tekstualnog koncepta i slikovnog trezora tijekom proteklih 20 godina bili su dodatni motiv za zaokruživanje rada izdanjem knjige o kolposkopiji.

Urednici djela, predstavljenog 17. svibnja 2019. na 8. HDGO kongresu u Vodicama, su prof. dr. sc. Goran Grubišić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., profesor i znanstveni savjetnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vesna Harni, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., „Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni“, te Damir Babić, dr. med., spec. za patologiju, dr. sc., redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju KBC­a Zagreb. Osim njih, u izradi atlasa sudjelovalo je još 13 autora: Ana Barišić, dr. med., spec. medicinske citologije, Dubravko Barišić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., Damir Eljuga, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., prim., Magdalena Grce, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biokemije, dr. sc., Krunoslav Kuna, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., Nikola Ljubojević, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc., Suzana Ljubojević Hadžavdić, dr. med., spec. za kožne i spolne bolesti, dr. sc., Marija Macan, dr. med., spec. patolog, dr. sc., Vesna Mahovlić, dr. med., spec. medicinske citologije, dr. sc., Nina Milutin Gašperov, dipl. ing. biologije, Ivan Sabol, dipl. ing. biologije, dr. sc., Mihael Skerlev, dr. med., spec. za kožne i spolne bolesti, dr. sc., te Hrvoje Vrčić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, dr. sc.

Kolposkopski atlas namijenjen je sustavnoj izobrazbi novih generacija kolposkopičara, ali i kontinuiranom ponavljanju i usvajanju slikovnih zapisa te njihovoj usporedbi s kolposkopskim slikama koje se viđaju u svakodnevnom radu. Teoretski dio utemeljen je, prije svega, na njemačkoj kolposkopskoj školi, spoznajama Hinselmanna i njegovih sljedbenika, koje su dugo vremena bile rezervirane samo za njemačko govorno područje, potom na američkoj sistematizaciji, koja je predstavljena i u aktualnoj IFCPC kolposkopskoj klasifikaciji, te malo poznatoj, ali izvrsnoj japanskoj školi kolposkopije, odakle je prenijeta klasifikacija prominentnih otvora žlijezda u pet kategorija.

Atlas sadržava više od 700 slika, visoke kvalitete, pažljivo odabranih iz vlastite bogate fotodokumentacije autora. Osim temeljnih kolposkopskih slika, predstavljene su i suvremene spoznaje kako iz kolposkopije, tako i iz svih graničnih područja u ukupno 15 poglavlja.

U prvih pet poglavlja posložene temeljne spoznaje o cervikalnim intraepitelnim lezijama s aspekta epidemiologije, virologije, citologije, kolposkopije i patologije. Šesto poglavlje obuhvaća detaljan prikaz aktualne IFCPC kolposkopske klasifikacije iz 2011. godine, a od 7. do 12. poglavlja navedene su kategorije kolposkopskih nalaza prema toj klasifikaciji. Opisana su integralna načela kolposkopije, normalni i abnormalni kolposkopski nalazi, nespecifični i razni kolposkopski nalazi, kao i kolposkopski znakovi suspektni na invaziju i mikroinvazivni karcinom. Poglavlja 13 i 14 bave se kolposkopskim nalazima žena različitih životnih dobi te peniskopijom.

Kolposkopski atlas završava poglavljem u kojem su detaljno opisane S3 stručne smjernice za cervikalne intraepitelne lezije, usvojene od pet stručnih društava i sekcije Hrvatskoga liječničkog zbora, s naglaskom na kolposkopski aspekt.

Važno je istaknuti da su kolposkopija i ginekologija, kao i sveukupna medicina, dio kontinuiranog procesa razvitka sa stalnim promjenama, što istodobno naglašava  potrebu praćenja i reevaluacije te prilagodbu aktualnim razinama spoznaja.

Recenzenti djela prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC­a Zagreb i predsjednik HDGO­a, i prof. dr. sc. Herman Haller, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i KBC­a Rijeka, istaknuli su, između ostalog, kako je djelo napisano na razumljiv način uvažavajući nova saznanja na polju rane dijagnostike i terapije, posebno premalignih lezija vrata maternice, uz više od 550 referencija. Autori djela teže izvornosti s obzirom na specifičnosti potreba u Hrvatskoj te mjesto i ulogu kolposkopije kao metode probira komplementarne citologiji i HR­HPV detekciji. Djelo je izvorno za hrvatske prilike s obzirom da polazi od temeljnih epidemioloških podataka koji ukazuju na opravdanost primjene kolposkopije. Ilustrirani atlas kolposkopije predstavlja sveobuhvatno djelo pomoću koga će biti moguće na razumljiv način postaviti dijagnozu i odrediti postupak liječenja bolesnica s premalignim promjenama vrata maternice. Atlas treba preporučiti svakom kliničaru koji želi kompleksnije proniknuti u struku radi dobrobiti svih žena i očuvanja njihova zdravlja. Teoretske postavke i praktična primjena prikazanih postulata omogućit će praktičarima da suvremene spoznaje lakše i učinkovitije primijene u svakodnevnoj praksi.