English abstract: Click here.

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije

Kognitivno-bihevioralna terapija je kombinacija kognitivne i bihevioralne terapije. Kognitivna terapija djeluje prije svega na kogniciju, a dugoročno i na ponašanje. Bihevioralna terapija djeluje prvo na ponašanje, a kasnije i na kognitivne procese. Zbog takvog sinergičkog djelovanja, a i zbog niza prednosti zajedničke primjene, te se dvije terapije najčešće kombiniraju. Indikacijsko područje kognitivno-bihevioralne terapije su depresivni i anksiozni poremećaji. Ova se terapija preporučuje kod unipolarne depresije, depresije u bipolarnom afektivnom poremećaju, depresivnih poremećaja ličnosti i depresivnih poremećaja u dječjoj i adolescentskoj dobi. U depresivnih bolesnika kognitivno-bihevioralna terapija pokazuje brzo i dugotrajno poboljšanje. Ona je učinkovitija od drugih psihoterapija u tretmanu depresivnih poremećaja. Može se kombinirati i s psihofarmakoterapijom i tada se postižu najbolji rezultati. Ima značajnih prednosti i u usporedbi sa samostalnom primjenom psihofarmaka. 

Ključne riječi:
bihevioralna terapija; depresija; kognitivna terapija; kognitivno-bihevioralna terapija; liječenje


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 106