MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Kognitivno-bihevioralna terapija depresijeCognitive behavioral therapy for depression

Dražen Begić

Kognitivno-bihevioralna terapija je kombinacija kognitivne i bihevioralne terapije. Kognitivna terapija djeluje prije svega na kogniciju, a dugoročno i na ponašanje. Bihevioralna terapija djeluje prvo na ponašanje, a kasnije i na kognitivne procese. Zbog takvog sinergičkog djelovanja, a i zbog niza prednosti zajedničke primjene, te se dvije terapije najčešće kombiniraju. Indikacijsko područje kognitivno-bihevioralne terapije su depresivni i anksiozni poremećaji. Ova se terapija preporučuje kod unipolarne depresije, depresije u bipolarnom afektivnom poremećaju, depresivnih poremećaja ličnosti i depresivnih poremećaja u dječjoj i adolescentskoj dobi. U depresivnih bolesnika kognitivno-bihevioralna terapija pokazuje brzo i dugotrajno poboljšanje. Ona je učinkovitija od drugih psihoterapija u tretmanu depresivnih poremećaja. Može se kombinirati i s psihofarmakoterapijom i tada se postižu najbolji rezultati. Ima značajnih prednosti i u usporedbi sa samostalnom primjenom psihofarmaka. 

Ključne riječi:
bihevioralna terapija; depresija; kognitivna terapija; kognitivno-bihevioralna terapija; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Cognitive behavioral therapy is the combination of cognitive and behavioral therapy. Cognitive therapy acts upon cognition, and over the long term it also changes behavior. Behavioral therapy affects behavioral level, and later on cognitive processes as well. Due to such synergistic activity, and due to numerous advantages of their common application, these two therapies are generally combined. Indication areas of cognitive-behavioral therapy are depressive and anxiety disorders. This therapy is recommended in unipolar depression, depression within bipolar affective disorder, depressive personality disorders and depressive disorders in childhood and adolescence. In depressive patients cognitive-behavioral therapy shows fast and long lasting improvement. It is more efficacious than other therapies in the treatment of depressive disorders. It can be also combined with psychopharmacotherapy, what yields the best results. It has significant advantages in comparison with the sole administration of psychopharmaca.

Key words:
behavioral therapy; cognitive therapy; cognitive behavioral therapy; depression; therapy