Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse

Autor: Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Stipe Orešković, Karl Karol, Vildana Doder
Sažetak:

Osiguravanje optimalne kvalitete u procesu pružanja zdravstvenih usluga, što podrazumijeva i unapređenje komunikacije između bolesnika i zdravstvenih profesionalaca, poticanje timskog rada i mogućnost praćenja troškova na svim razinama sustava dio su zabilježenih učinaka primjene kliničkih puteva, koji se mogu definirati kao prihvaćena i usaglašena metodologija pružanja zdravstvene usluge za dobro definiranu skupinu bolesnika unutar jasno određenog perioda (epizode) liječenja. Oblikovanje i implementacija kliničkih puteva, zahtijevaju promjenu organizacijske kulture unutar zdravstvene institucije, ali i na razini cjelokupnog zdravstvenog sustava, ukoliko postoji motiv za uključivanje kliničkih puteva u sadržaj ugovora između osiguravatelja i davatelja zdravstvenih usluga. Za uspješno oblikovanje i implementaciju kliničkih puteva u kontekstu organizacije hrvatskog zdravstvenog sustava, te razbijanje predrasuda o njihovoj nedjelotvornosti i kompleksnosti, vrlo je važno sagledati međunarodna iskustava i pristupe u njihovom korištenju u praksi.  

Ključne riječi:
pružanje zdravstvenih usluga; epizoda liječenja; procjena ishoda i postupaka; ugovori

OGLAS